Köszöntő

A XX. századi totalitárius rendszerek közül a kommunizmus élettartama bizonyult a leghosszabbnak. Az 1917 novemberében Oroszországban alakot öltő diktatúra minden változása ellenére a végső összeomlásáig megőrizte antidemokratikus, emberellenes vonásait. Áldozatainak pontos számát, melyet a nemzetközi kutatások mintegy 100 millióra tesznek, legföljebb megbecsülni tudjuk. Mivel a kommunizmus nevében elkövetett bűnök feltárása, a különböző állampárti diktatúrák tényanyagának historiográfiai feldolgozása csak a szovjet birodalom összeomlása és a kelet- és közép-európai államok antikommunista forradalmai után indulhatott meg, még ma is sok a feltáratlan fejezet. A kommunista propaganda, amely több mint fél évszázadon át Nyugaton és Keleten egyaránt mérgezte a közgondolkodást, ma is érezteti hatását.

A Kommunizmuskutató Intézet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány szervezete. Elsődleges feladata az 1917-ben államszervező erőként is megjelenő totális eszmerendszer történetének feltárása és bemutatása. Az Intézet alapvető célja, hogy összegyűjtse és bővítse a kommunizmussal kapcsolatos kutatások eredményeit. Ahhoz, hogy a „nemzetközi szocializmus” mérhetetlen pusztítása, az élet minden területét beszövő hazugságai után helyreállítsuk európai kultúránk tradicionális és pozitív értékeit, először a történettudomány eszközeivel kell megkezdenünk a feltárás munkáját. A Kommunizmuskutató Intézet erre vállalkozik. Schmidt Mária
főigazgató