Újabb hat életrajzzal bővült a Kommunizmuskutató Intézet honlapja

A kommunista vezetőkről megszerezhető tudás 1989-ben és napjainkban jelentősen eltér egymástól. Ezt a hidalja át a Kommunizmuskutató Intézet, amikor negyedszázaddal a rendszerváltoztatás után egymás mellé helyezi a kommunista diktatúra vezetőinek életrajzát érintő akkori és mostani tudásunkat.

 

A legutóbb feltöltött hat életút között megtaláljuk többek között Demény Pálét, akit – mint Moszkvától független kommunistát – saját elvtársai tettek el az útból a szovjet megszállással egy időben, valamint Décsi Gyuláét, aki a Horthy-korszak egyházközeli ifjúsági szervezetének tagjából lett az ÁVH állományának tagja, s ebbéli minőségében Mindszenty letartóztatója, majd Rákosi igazságügy-minisztere volt. Csakhamar azonban elvtársai ellene fordultak: 1954 és 1959 között bebörtönözték, kiszabadulása után már nem kapott szerepet a politikai életben, nyugdíjazásáig az Akadémiai Kiadó szótárszerkesztőségét vezette.