Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1948 márciusában bekerült az SZDP pártvezetőségébe, majd az MDP Központi Vezetőségének tagja 1948. június 14. és 1956. október 30. között.

Kommunizmuskutató Intézet

1906. május 6-án született Budapesten munkás-földműves családban. Édesapja részt vett a 19. század végi, 20. század eleji földmunkás-mozgalmakban, és egyik alapítója volt a Kommunisták Magyarországi Pártjának is. Nagyapja egy mezőgazdasági aratósztrájk során, a tüntető földmunkások csendőrökkel való összetűzése közben vesztette életét.

1919-ben, fiatal korát szándékosan eltagadva, belépett a KMP ifjúsági szervezetébe, a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségébe. A Tanácsköztársaság bukását követően, 1924-ben tagja lett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak (MSZDP), majd 1926-ban belépett a kommunisták és a baloldali beállítottságú, saját pártjukkal elégedetlen szociáldemokraták által létrehozott, a két háború között betiltott kommunista párt fedőszerveként működő Magyarországi Szocialista Munkáspártba. A pártot sújtó letartóztatási hullámok miatt hamarosan újra az MSZDP sorait erősítette. Az 1930-as nagy tüntetés után letartóztatták.

Bár kitanulta a villanyszerelő mesterséget, párttevékenysége miatt leginkább segédmunkásként foglalkoztatták: a két háború között dolgozott kőművesként, bányászként, fűtőként és könyvkötőként is. Később a Goldberger Textilgyár kelenföldi üzemében helyezkedett el. Itt érte a második világháború, amelynek végen besorozták. Szolgálati ideje alatt, kommunista kapcsolatait felhasználva, fegyvert csempészett a németek ellen harcoló sárpilisi bányászoknak, ezt követően pedig megszökött és illegalitásban élt.

Miután a szovjet csapatok megszállták Budapestet, 1945 februárjában a gyár többi alkalmazottjával együtt elfoglalta a Goldberger Textilgyárat, majd a gyár üzemi bizottságának tagja, 1948-tól pedig elnöke lett. 1947-től szociáldemokrata országgyűlési képviselőként keményen szembeszállt a demokratikus alapon álló pártokkal. Egy alkalommal kifejtette, hogy aki nincs a kommunisták mellett, az a kommunisták által gyűlölt egyházi vezető, Mindszenty József oldalán áll. Közben egyre fontosabb pozíciókat kapott a Szociáldemokrata Pártban, 1948-ban annak országos vezetőségébe is bekerült.

Kommunistákhoz lojális viselkedésének is köszönhető, hogy 1948-ban, mikor az SZDP és a Magyar Kommunista Párt (MKP) az ország felett ekkor már szinte teljhatalmat gyakorló kommunisták nyomására Magyar Dolgozók Pártja (MDP) néven bejelentette egyesülését, ő is bekerült az új párt Központi Vezetőségébe. Emellett tagja lett az MDP fővárosi csúcsszervének, a Nagy-budapesti Pártbizottságnak is. Üzemi párttitkárként még ugyanebben az évben bekerült a kommunisták szakszervezeti mozgalom feletti befolyását szavatoló Szakszervezetek Országos Tanácsának vezetőségébe.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc után megalakult kommunista utódpárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt nem tartott igényt szolgálataira. Antal János kikerült a pártvezetésből, politikai funkciót többé nem kapott.

Munkáját a textiliparban folytatta, majd 1963-ban nyugdíjba vonult. Ezt követően Pécsett telepedett le, ahol 1981. június 18-án hunyt el.

Életút, tisztségek:

1919-től a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének, 1924-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), 1939. januártól a Szociáldemokrata Párt (SZDP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1926: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt tagja.

1945: A Magyar Államrendőrség alkalmazottja Budapest-Kelenföldön.

1945 – 1948. április: A Goldberger Gyár szociáldemokrata szervezetének titkára, az Üzemi Bizottság tagja.

1948. április 24. – 1949. szeptember 13. A Goldberger Textilművek és Kereskedelmi Rt. Üzemi Bizottságának elnöke.

1947 – 1948. június 14. Az SZDP fővárosi végrehajtó bizottságának tagja, a párt XI. kerületi szervezetének elnökhelyettese.

1947. szeptember 16. – 1953. május 15. Országgyűlési képviselő.

1948. március 8. – 1948. június 14. Az SZDP Pártvezetőségének tagja.

1948. június 14. – 1956. október 28. Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

1948. október 20. – 1956. október: A Szakszervezetek Országos Tanácsának tagja.

1949. február 22. – 1954. április 6. Az MDP Nagy-budapesti (1950-től Budapesti) Bizottságának tagja.

1949. március 15. – 1954. október 24. A Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsának tagja.

1949–1956. A Textilipari Dolgozók Szakszervezetének első elnökhelyettese.

1954. október 24. – 1960. május 28. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023