Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1933. június 19-án született. Elvégezte a MKKE-t, majd 1967 és 1971 között a KB Politikai Főiskoláját. 

1956 és 1961 közt a Magyar Beruházási Bankban tisztviselő, majd 1964-ig a Tatabányai Szénbányászati Tröszt alkalmazottja. 1964 és 1973 között a Komárom megyei tanács osztályvezetőjeként dolgozott, ahonnan 1973-ban a Komárom megyei pártbizottságra került titkári beosztásban.

1980. július 1-től ugyanitt első titkárrá választották. 1985 márciusától KB-tag. 1989 áprilisában a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettesévé nevezték ki, s így megvált Komárom megyei első titkárságától. 1989. október 6-ig KB-tag.

Kommunizmuskutató Intézet

1933. június 19-én született a nyírségi Kótajon (Szabolcs vm.). Érettségije után a fővárosi Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult tovább, ahol 1956-ban közgazdász diplomát szerzett. Ezt követően revizorként helyezkedett el a Magyar Nemzeti Bank egyik leánybankjában, az állami beruházások finanszírozásával foglalkozó Magyar Beruházási Bankban. Innen később a Tatabányai Szénbányák Vállalathoz került főrevizorként.

1961-ben belépett az országot állampártként irányító Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP). Ettől kezdve politikai karrierje egyre magasabbra ívelt: először a Komárom megyei Tanács Tervosztályának lett a vezetője, majd 1973-ban kinevezték az MSZMP helyi irányító szerve, a megyei pártbizottság egyik titkárává, 1980-ban pedig, miután addigi főnöke, Havasi Ferenc a párt gazdaságpolitikai titkári székébe került, kinevezték (formálisan megválasztották) a megyei pártbizottság első titkárává. Kinevezése révén ő lett a szocialista gazdaságpolitika szempontjából kiemelten fontos nehéziparral és bányászattal rendelkező megye legfontosabb embere.

1985-ben beválasztották az MSZMP egyik legfelső döntéshozó szervébe, a Központi Bizottságába (KB). Nem sokkal később bekerült a KB mellett működő, a párt gazdaságpolitikájának elvi alapjait megfogalmazó Közgazdasági Munkaközösségbe is.

1989 tavaszán a személyével kapcsolatban felmerült visszásságok, valamint a Komárom megyei pártszervezet reformkövetelései következtében lemondott megyei első titkári pozíciójáról, de a KB-nak továbbra is tagja maradt. Lemondásáért cserébe kinevezték az államszervezet működésének és az államvagyon megfelelő elköltésének felügyeletével megbízott Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettesi posztjára, de ez már csak kései gyógyír lehetett számára... A rendszerváltoztatást követően nyugdíjba vonult.

Életút, tisztségek:

1956: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát szerez.

1956–1961: A Magyar Beruházási Bank revizora.

1961–1964: A Tatabányai Szénbányák Vállalat főrevizora.

1961-től a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1964–1973: A Komárom Megyei Tanács Tervosztályának vezetője.

1971: Elvégezi az MSZMP Politikai Főiskoláját.

1973 – 1980. július 1. Az MSZMP Komárom Megyei Bizottságának titkára, a megyei Gazdaság- és Szövetkezetpolitikai Bizottság elnöke.

1980. július 1. – 1989. május: Az MSZMP Komárom Megyei Bizottságának első titkára.

1985. március 28. – 1989. október 6. Az MSZMP Központi Bizottsága (KB) tagja.

1988. június 23. – 1989. október 6. Az MSZMP KB és a területi pártszervek mellett létrehozandó tanácsadó testületek működésének főbb elveit, módszereit, feladatait meghatározó alkalmi munkabizottság tagja.

1988. július 14. – 1989. október 6. Az MSZMP KB Közgazdasági Munkaközösségének tagja.

1989. április – 1989. december: A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettese.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023