Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

 

1919. november 29-én született Budapesten. Apja alkalmi munkásként korán meghalt. 

Bakó Ágnes a négy polgári elvégzése után a Párizsi Divatcsarnokba került eladónak. 1942-43-ban a bőrdíszműves szakmában dolgozott. 1936-ban a kommunista párt tagja lett. Többször letartóztatták, 1943 őszén 7 év börtönre ítélték. 1944 végén Németországba deportálták, több koncentrációs táborban is volt.

1945 októberében érkezett haza Magyarországra. Ekkor a MADISZbudapesti központjában lett a szervezési osztály helyettes vezetője, majd osztályvezetője. Később az MKP budapesti pártbizottságán volt az agitációs és propaganda osztályon alosztályvezető. 1948-ban a Karolina úti központi pártiskola munkatársa lett. Ezt követően az MDP KV agit.-prop. osztályára került alosztályvezetőnek. 1954 őszén a VIII. kerületi pártbizottság másodtitkára. 1956 októberében részt vett a Köztársaság téri pártház védelmében.

1956. november 20-tól az MSZMP VIII. kerületi Ideiglenes Intéző Bizottságának, majd a kerületi pártbizottságnak lett a titkára. Az MSZMP KB tagja volt 1957. június 29. és 1966. december 3.között. 1958-63 között országgyűlési képviselő volt. 1963-ban a KB Párttörténeti Intézetének igazgatóhelyettesévé nevezték ki. Itt dolgozott 1983 januári nyugdíjazásáig.

 

 

Kommunizmuskutató Intézet

1919. november 29-én született budapesti munkáscsaládban. Előbb a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja, majd később belépett az ekkor még illegálisan működő Kommunisták Magyarországi Pártjába. Mivel a kommunista tevékenység a Horthy-korszakban törvényellenesnek számított, kétszer is letartóztatták, és másodszorra, 1943-ban, hét év fegyházra ítélték. Innen 1944 őszén először a dachaui, majd a bergen-belseni koncentrációs táborba került. 1945-ben tért haza Magyarországra.

Hamarosan az ország fiataljait kommunista felügyelet alatt összefogó Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség egyik vezetője lett. Alacsony iskolázottsága ellenére 1947-ben kinevezték a Magyar Kommunista Párt budapesti bizottságának oktatási alosztályvezetőjévé, majd innen a szovjet típusú diktatúra ideológiájának népszerűsítését végző Agitációs és Propaganda Osztály alosztályvezetői székébe került.

Az 1956-os forradalom idején a VIII. kerületi pártbizottság másodtitkáraként ő is a kommunista párt forradalmat elítélő, keményvonalas irányzatához tartozott. Az utcára vonuló kerületi lakosokat igyekezett meggyőzni a megmozdulások helytelenségéről, és részt vett a forradalmárok által október 30-án elfoglalt Köztársaság téri pártszékház védelmében is. A forradalom leverését követően, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) VIII. kerületi vezetőjeként aktív szerepet vállalt az új kommunista párt fővárosi befolyásának visszaállításában.

Tevékenysége és párthűsége elismeréséül 1957-ben bekerülhetett az MSZMP Központi Bizottságába (KB), így tagja lett a párt felső vezetésének. Egy évvel később képviselőként az Országgyűlésbe is bejutott. 1963-ban kinevezték az MSZMP KB felügyelete alatt működő, a párt archívumait is kezelő Párttörténeti Intézet igazgatóhelyettesévé, noha történelem szakos előadói oklevelét csak 1968-ban szerezte meg. Fő feladata a munkásmozgalom és a párt történetének, valamint a fontosabb kommunista vezetők életének dokumentálása és feldolgozása volt.

1983-as nyugdíjazását követően az intézetet társadalmi munkában segítette tovább, amit a rendszerváltoztatás után is folytathatott. 2009. július 18-án hunyt el Budapesten.

Életút, tisztségek:

1934–1938: Eladó.

1936: Belép a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) ifjúsági csoportjába.

1940–1941: Az MSZDP VIII. kerületi Végrehajtó Bizottságának, illetőleg a párt ifjúsági tagozatának, az Országos Ifjúsági Bizottságnak a tagja.

1941–1943: Bőrdíszműves.

1942-től a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja. 

1945–1947: A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség budapesti központi szervezési osztályának helyettes vezetője, majd vezetője.

1947 – 1948. június 18. Az MKP Budapesti Bizottsága Propaganda Osztálya oktatási alosztályának vezetője, majd osztályvezető-helyettese.

1948–1949: Elvégzi az MDP központi pártiskoláját.

1949. július 11. – 1954: Az MDP Központi Vezetősége Propaganda Osztályának, 1950. május 31-től Agitációs és Propaganda Osztályának alosztályvezetője.

1954 – 1956. október 31. Az MDP VIII. Kerületi Bizottságának másodtitkára.

1956. november 20. – 1957. június 29. Az MSZMP VIII. kerületi Ideiglenes Intéző Bizottságának elnöke.

1957. június 29. – 1963. augusztus 14. Az MSZMP VIII. Kerületi Bizottságának első titkára.

1957. június 29. – 1966. december 3. Az MSZMP Központi Bizottságának (KB) tagja.

1957. június 10. – 1989. október 7. Az MSZMP Budapesti Bizottságának tagja.

1958. november 16. – 1963. január 28. Országgyűlési képviselő.

1963. szeptember 1. – 1983: Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének igazgatóhelyettese.

1968: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos előadói oklevelet szerez.

1983: Nyugdíjba vonul, de társadalmi munkában tovább dolgozik a Pártörténeti Intézetben.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023