Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1921. február 13-án született Budapesten. Eredeti szakmája műszerész. 1946-49 közt elvégezte a Budapesti Műszaki Főiskolát, majd 1951-53 közt a Gazdasági és Műszaki Akadémián tanult. 1961-66 közt jogi egyetemi tanulmányokat folytatott. A közgazdaságtudományok kandidátusa.

1955-ig a Külkereskedelmi Minisztériumban (KKM) előbb a bér-, majd a műszaki osztály, ezután az importfőosztály vezetője. 1955-től a NIKEX Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatója 1957-ig. 1957-60 közt kereskedelmi tanácsos, majd külkereskedelmi kirendeltség-vezető a KKM londoni kirendeltségén. 1960-61 közt a KKM pártbizottsági titkára, majd 1961. február 10-től 1963. december 7-ig miniszterhelyettes a KKM-ben. 1963. december 7-től 1979. március 30-ig külkereskedelmi miniszterként dolgozott, ezután nyugdíjba vonult. 1980-85 közt Országgyűlési képviselő. 1966. december 3. és 1980. március 27. között KB-tag.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1921. február 13-án született egy budapesti munkáscsaládban. Műszerésznek tanult, majd 1936-ban a Magyar Posztógyár szerelője lett. 1940-ben a főváros közlekedését a két háború között irányító BSZKRT-hoz került hegesztőként; egészen 1949-ig itt dolgozott.

A szovjet megszállást követően, 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP). 1949-ben, miután az Állami Műszaki Főiskola esti képzésén mérnöki oklevelet szerzett, a Külkereskedelmi Minisztériumba került, ahol először a bérosztály, majd a műszaki osztály vezetője volt. Munkája mellett 1953-ban elvégezte a kommunista állampárt fiatal műszaki-gazdasági funkcionáriusainak képzésére létrehozott Gazdasági és Műszaki Akadémiát, ahol külkereskedelmet tanult. Még ebben az évben kinevezték a Külkereskedelmi Minisztérium import főosztálya helyettes vezetőjévé. Két évvel később a NIKEX külkereskedelmi vállalat vezérigazgatója lett.

1957-ben visszakerült a Külkereskedelmi Minisztériumhoz, ahol megbízták a tárca londoni kirendeltségének irányításával; ez a pozíció, a kor gyakorlatának megfelelően, valószínűsíti az állambiztonsággal történő együttműködést. A külszolgálatból három év múlva visszakerült Magyarországra: előbb a minisztérium pártbizottságának titkára, majd külkereskedelmi miniszterhelyettes, végül 1963-tól külkereskedelmi miniszter lett. Megbízható funkcionáriusként 1966-ban bekerült az 1956 óta Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) nevet viselő állampárt Központi Bizottságába is. Így a felső szintű állami és pártvezetésnek egyaránt tagja lett.

A Külkereskedelmi Minisztérium élén fontos szerepe volt abban, hogy a hatvanas évek végén a piacibb alapokra helyezett szocialista magyar mezőgazdaság külföldi felvásárlóinak körét bővítették. Magyarország hagyományos kereskedelmi partnerein kívül Afrika, Ázsia és Dél-Amerika felé igyekezett nyitni.

Politikai karrierje csúcsán túljutva, a hetvenes évek végén a Külkereskedelmi Minisztérium éléről vonult nyugdíjba, majd egy évvel később, 1980-ban az MSZMP KB-ból is kikerült. Politikusi pályafutásának azonban nem szakadt vége, mivel még ugyanebben az évben képviselővé választották, és ezt követően egészen a rendszerváltoztatásig tagja maradhatott a magyar Országgyűlésnek. Képviselői feladatai mellett, eredetei munkájához visszatérve, esztergályosként is munkát vállalt.

A rendszerváltoztatást követően a politikai élettől visszavonult. 2001. május 18-án hunyt el Budapesten, a Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra.

 

Életút, tisztségek:

1934–1936: Műszerésztanonc.

1936–1940: Szerelő a Magyar Posztógyárban.

19401949: Hegesztő, majd a műszaki iskola elvégzése után 1948 végétől művezető a BSZKRT-nál.

1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1949: Elvégzi az Állami Műszaki Főiskolát.

1949 – 1953. július: A Külkereskedelmi Minisztérium bérosztályának, majd műszaki osztályának vezetője.

1953: Elvégzi a Gazdasági és Műszaki Akadémia külkereskedelmi tagozatát.

1953. július – 1955. február: A Külkereskedelmi Minisztérium (1953. július 7. és 1954. június 29. között Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium) import főosztályának helyettes vezetője.

1955. február – 1957. szeptember 17. A NIKEX Nehézipari Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatója.

1957. szeptember 17. – 1960. október: A Külkereskedelmi Minisztérium londoni kirendeltségének kereskedelmi tanácsosa.

1960. október 18. – 1962. február 10. A Külkereskedelmi Minisztérium pártbizottságának titkára.

1962. február 10. – 1963. december 7. Külkereskedelmi miniszterhelyettes.

1963. december 7. – 1979. március 30. Külkereskedelmi miniszter.

1966: Diplomát szerez a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

1966. december 3. – 1980. március 27. Az MSZMP Központi Bizottságának (KB) tagja.

1966. december 3. – 1970. november 28. Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Bizottságának tagja.

1973. június 29. – 1979. március 30. Az Állami Tervbizottság tagja.

1974: Megszerzi a közgazdaságtudomány kandidátusa tudományos fokozatot.

1979. március 30. Nyugdíjba vonul.

1980. június 8. – 1990. március 16. Országgyűlési képviselő, a Külügyi Bizottság tagja, az Interparlamentáris Unió magyar tagozatának alelnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023