Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Az MDP KV tagja volt 1954. május 30. és 1956. október 30. között.

1956 után az MSZMP Békés megyei Bizottságának és a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsának tagja, a MESZÖV elnöke, illetve országgyűlési képviselő volt.

1973. április 3-án elhunyt.

Kommunizmuskutató Intézet

1912. június 7-én született Doboz községben (Békés vm.), gazdasági cselédek gyermekeként. Négy elemit végzett; iskolai osztálytársa volt Kulich Gyula, a két háború közötti magyarországi szociáldemokrata-kommunista ifjúsági mozgalom egyik vezetője. Korán árván maradt: édesapja az első világháborúban, édesanyja 1925-ben halt meg. Volt libapásztor és kanász, 1930-tól a Magyar Föld Rt. sarkadi telepén, majd 1944 áprilisától Pósteleken a grófi uradalomban tehenészként dolgozott.

1930-ban belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Párt helyi szervezetébe; politikai tevékenységéért később rendőri felügyelet alá helyezték.

1944 októberében egyik alapítója volt a Magyar Kommunista Párt (MKP) sarkadi szervezetének. 1944–45-ben a párt községi szervezetének vezetőségi tagja, járási milíciaparancsnok lett. 1945 áprilisában ő volt az ország egyik első mezőgazdasági közös gazdasága, a Sarkad-feketeéri Termelőszövetkezet (később Lenin Tsz) egyik alapítója; hamarosan a téesz első elnökévé választottak. Elnökként egyike volt a környék legbefolyásosabb vezetőinek, meghatározó szerepet játszott a földosztás végrehajtásában.

Ezt követően másfél évig az MKP Bihar megyei pártbizottságán dolgozott. 1947-ben visszakerült Sarkadra: a földműves-szövetkezet ügyvezetője és a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége, valamint az MKP községi szervezetének elnöke lett.

Az 1947. augusztus 31-i választásokon az MKP Hajdú és Bihar megyei listájáról került be a törvényhozásba, amelynyek 1967. januárig tagja maradt. 1948. júniustól tagja lett a Magyar Dolgozók Pártjának.

Ekkortól a pártközpont mezőgazdasági osztályán dolgozott, majd kinevezték a Földművelésügyi Minisztérium egyik osztályvezetőjévé. Innen egyéves Pártfőiskolára küldték, amelynek befejezése után fél évig ismét a pártközpontban dolgozott, majd 1952-ben az Élelmiszeripari Minisztérium munkatársa lett. 1954-ben megkapta a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetének (MEDOSZ) elnöki tisztét.

1956 októberében Budapesten, a Parlament épületében tartózkodott. A szovjet intervenció után belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP), novembertől feltételezhetően karhatalmista volt, majd 1957 elejétől a Munkásőrség országos parancsnokságán „szolgálta a néphatalom ügyét”.

A forradalom leverését követő évben visszakerült Sarkadra, ahol az MSZMP járási bizottságának titkára lett. 1962-től élete végéig a Mezőgazdasági Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége (MESZÖV) Békés megyei elnöke, a Szövetkezetek Országos Szövetségének (SZÖVOSZ), valamint az MSZMP Békés Megyei Bizottságának tagja volt.

1973. március 31-én, hatvanegy évesen halt meg Szegeden.

 

Életút, tisztségek:

1930–1932: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt sarkadi szervezetének tagja.

1944. október 10. A Magyar Kommunista Párt (MKP) sarkadi szervezetének alapítója.

1945. április 23. A Sarkad-feketeéri Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke.

1945–1946: Az MKP Bihar Megyei Bizottságának parasztfelelőse, majd Sarkadon a helyi MKP-bizottság titkára.

1946: Sarkadon a Földműves-szövetkezet ügyvezetője.

1947: Budapesten a Dohánytermelők Országos Szövetségének munkatársa.

1948. augusztus 27. – 1949. március: A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetősége (KV) Mezőgazdasági Osztályának munkatársa (mezőgazdasági gépüzem szakterületen).

1949. március – 1950. augusztus: A Földművelésügyi Minisztérium Állattenyésztési Főosztályának vezetője.

1950–1951: Elvégzi a Pártfőiskola egyéves tanfolyamát.

1951. július 11. – 1952. április 9. Az MDP KV Mezőgazdasági és Szövetkezeti Osztályának politikai munkatársa.

1952. április 9. – 1954. május 17. A Begyűjtési Minisztérium Állattenyésztési és Hizlalási Főosztályának vezetője.

1954. május 17-től: Az Élelmiszeripari Minisztérium Sertéstenyésztési és Hizlalási Igazgatóságának vezetője.

1954. május 30. – 1956. október 28. Az MDP KV tagja.

1954-től: A MEDOSZ elnöke.

1956. november: Belép a Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP).

1957. február – 1957. április 2. A Munkásőrségben szolgál.

1957. április 2. – 1957. június 29. Az MSZMP) Sarkad Járási Intéző Bizottságának elnöke.

1957. június 29. – 1962. október 24. Az MSZMP Sarkadi Járási Bizottságának első titkára.

1962. november – 1973. március 31. A Mezőgazdasági Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége (MESZÖV) Békés megyei elnöke; a Szövetkezetek Országos Szövetségének (SZÖVOSZ), valamint az MSZMP Békés Megyei Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023