Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1921-ben született. 1937-ben lett tagja a Szociáldemokrata Pártnak. Kulturális feladatokat látott el, később beválasztották a pártvezetőségbe, ifjúsági felelős lett. 1940 után már a Vörös Segélytől kapott megbízatásokat.

A szovjet megszállás után azonnal belépett a kommunista pártba. 1950-52-ben a KV Agit.Prop. Osztályának munkatársa volt. Ezután különböző pártmunkát végzett a fővárosban és vidéken: Rákospalotán és Zuglóban, Makón. 1954-ben az Országos Béketanács titkára, majd főtitkára lett.1957-től az Országos Béketanács titkára, majd főtitkára. 1956-tól a SZOT titkára. 1965-től 72-ig a HNF országos tanácsának főtitkárhelyettese. 1972-ben ment nyugdíjba. Ekkor lett alelnöke a HNF országos tanácsának. 1963-tól 1975-ig országgyűlési képviselőként, 1966-tól 1980-ig mint az MSZMP KB tagja tevékenykedett (1966. december 3. -1980. március 27. ). Egyik alapítója a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének, s haláláig tagja volt a Magyar Nők Országos Tanácsának. 1983 januárjában halt meg.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1921. július 17-én született Rákospalotán (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.). Leánykori neve Végh Katalin. Két polgári osztályt végzett, majd szabó segédlevelet szerzett, és szakmájában dolgozott. 1937-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1940-től részt vett a Vörös Segély szervezésében.

1945 januárjában csatlakozott a Magyar Kommunista Párthoz (MKP). Ez évtől lett a párt által delegált funkcionárius a kommunisták számára fontos nőmozgalomban: előbb a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ) rákospalotai titkárként, majd 1945. augusztustól az MKP Központi Vezetősége Nőtitkárságának kerületi munkatársaként foglalkoztatták. Mint megbízható kommunistát 1948-ban Csanád megyébe helyezték, ahol propagandistaként és a megyei pártiskola vezetőjeként dolgozott.

Két évvel később visszakerült a fővárosba, s ugyanazon év májusában a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztályának politikai munkatársa lett.

Bugárné 1954-től az állampárt tipikus másodvonalbeli nőpolitikusának pályáját futotta be. Ekkor a „békemozgalomba” irányították, és kinevezték az Országos Béketanács (OBt) titkárának. Itt dolgozott akkor is, amikor a pártvezetés 1956 tavaszán elhatározta, hogy egyetlen szervezetbe vonják össze a népfrontot, a békemozgalmat és a nőszervezetet; az átszervezésre hat hónapi átmenetet irányoztak elő. Ezzel függött össze, hogy az OBt titkári funkciója mellé megkapta (volna) a Hazafias Népfront (HNF) titkári pozícióját is. Ősszel mégis a Szakszervezetek Országos Tanácsa titkári pozíciójába ültette az MDP felső vezetése. Mindeközben egyik vezetője volt az MNDSZ-nek is.   

1956 novembere után, a kádári berendezkedés idején, aktívan közreműködött a munkásság megnyerése érdekében fontos állampárti szakszervezetek újjászervezésében, és a nőmozgalom újjáélesztésében, a diktatúra működtetésében.

A hatvanas években a szakszervezetekben, a népfontban, s végül a teljes korszakot átívelően a nőtanácsban és a békemozgalomban is ténykedett, jellemzően a második-harmadik vezető pozíciójában.

1963 és 1975 novembere között országgyűlési képviselő volt. Előbb a HNF budapesti, majd 1967-ben és 1971-ben budapesti egyéni választókerületében jutott mandátumhoz.

1966-ban, a Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusán a Központi Bizottság tagjává választották, így tagja lett az állampárt felső vezetésének is. A vezető párttestületben 14 évig őrizte meg tagságát.

Budapesten halt meg, 1983. január 4-én.

 

Életút, tisztségek:

1937-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (1937-től Szociáldemokrata Párt), 1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1945: A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége rákospalotai titkára.

1945. augusztus – 1948: Az MKP Központi Vezetősége (KV) Nőtitkárságának munkatársa.   

1947 – 1949: Az MDP Csanád megyei Pártbizottságának propagandistája.

1949 – 1950. május: Az MDP Csanád megyei pártiskolájának vezetője.

1950. május 8. – 1954. augusztus 13. Az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztályának politikai munkatársa. 

1952–1954: Elvégzi a kétéves Pártfőiskolát.

1954. augusztus 13. – 1956. szeptember 7. Az Országos Béketanács (OBt) titkára.

1956. június 14. Kinevezik a Hazafias Népfront (HNF) Országos Tanácsa és az azzal egyesített OBt titkárává.  

1956. szeptember 7. – 1964. március 20. A Szakszervezetek Országos Tanácsának (SZOT) titkára.

1957. március 8-tól: A Magyar Nők Országos Tanácsa (MNOT) Ideiglenes Végrehajtó Bizottságának tagja.

1962. november 1. – 1966. november 4. Az MSZMP Budapesti Pártbizottságának tagja.

1963. március 21. – 1975. április 11. Országgyűlési képviselő.

1964. március 20. – 1972. április 28. A HNF Országos Tanácsa (OT) főtitkárhelyettese.

1965. december 12. – 1971. október 30. Az MNOT Végrehajtó Bizottságának tagja.

1966. december 3. – 1980. március 27. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

1967. április 14. – 1971. február 10. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának titkára.

1969 – 1983. január 4. A Béke Világtanács magyar tagja.

1971. október 30. – 1983. január 4. Az MNOT Elnökségének tagja.

1972. április 28. – 1983. január 4. A HNF OT alelnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023