Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1920. május 14-én született.

Az MSZMP Szolnok megyei pártbizottságának első titkára volt 1960 júniusa és 1972. július 6. között.

Az MSZMP KB tagja volt 1962. november 24. és 1965. június 25. között.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1920. május 15-én született Kiskunmajsán (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) egy szegény földműves családjában. Iskoláit négy elemit követően félbehagyta, napszámból, később kubikolásból tartotta fönn magát.

Sorkatonai szolgálatát 1941 őszén kezdte meg, négy évig szolgált, majd 1945-ben hadifogságba esett, ahonnan azonban sikerült megszöknie. Kommunista érzelmű emberként egy évvel később belépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP), ahol mezőgazdasági vonalra helyezték: a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége irodavezetője, később csongrádi járási titkára lett. Mint jó helyismerettel rendelkező pártmunkást, 1947-ben kinevezték kisteleki MKP-titkárnak, röviddel később három hónapos pártiskolára küldték. A gyorstalpaló elvégzését követően a párt rábízta a Csongrád, illetőleg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei pártiskola vezetését. Ebből is látszik, hogy a II. világháborút követően a kommunisták súlyos káderhiánnyal küzdöttek; ezért aztán az sem volt fontos, hogy megfelelő – tanári – képesítéssel bírjon egy pártiskolai oktató, vezető.

1948-tól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) tagja, 1952-től – a diktatúra legkeményebb időszakától – Szolnok város MDP-titkára lett, azaz ő lett az ipari-agrár város erős embere. Hatalma tovább terjedt a megyeszékhelynél, hiszen 1954-ben kinevezték a megyei pártbizottság titkárának; pozíciójából csak az 1956-os forradalom és szabadságharc következtében kellett távoznia.

A Kádár-féle Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) a forradalom leverését követően is igényt tartott szolgálataira, annak ellenére, hogy a Rákosi-érában fontos pozíciókat töltött be. 1957 februárjától újra ő lett a pártbizottság másodtitkára, csak éppen akkor már MSZMP-nek hívták az állampártot.

1960-ban kinevezték a megye első emberévé, ami a Kádár-rendszerben, minden túlzás nélkül, felért egy alkirályi kinevezéssel: a megyei első titkár gyakorlatilag sajátjának tudhatta megyéjét. Politikai pályája megkoronázásaként 1965-ben beválasztották az állampárt Központi Bizottságába is, ahol tíz esztendőt töltött el, annak ellenére, hogy korábban személyesen – mintegy kritikaként – Kádárnak beszélt a megyében tapasztalható gondokról, problémákról, amelyeket évek alatt sem sikerült orvosolni. 1967 és 1971 között, párhuzamosan központi bizottsági tagságával, az akkor súlytalanul működő Országgyűlésnek is tagja volt.

1972-ben megyei első titkári tisztségéből nyugdíjazták.

 

Életút, tisztségek:

1946-tól a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1947: A Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségének (FÉKOSZ) szervezője a Dunántúlon, majd a FÉKOSZ Csongrádi járási titkára.

1947–1948: Az MKP Kistelek községi (Csongrád vm.) szervezetének titkára.

1948: Három hónapos pártiskolát végez.

1948 – 1949. december: A Csongrád vármegyei négyhetes pártiskola vezetője.

1950. januártól: A Szolnok megyei hathetes pártiskola vezetője.

1950 vége – 1952. november: Az MDP Szolnok Megyei Bizottsága agitprop osztályának politikai munkatársa.

1952. november – 1954. július 12. Az MDP Szolnok Városi Bizottságának megbízott titkára.

1954. július 12. – 1954. november 10. Az MDP Szolnok Városi Bizottságának első titkára.

1954. november 10. – 1956. október: Az MDP Szolnok Megyei Bizottságának agitprop titkára.

1957. szeptember 12. – 1960. április 20. Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának másodtitkára.

1960. április 20. – 1972. július 5. Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának első titkára.

1962. november 24. – 1966. december 3. Az MSZMP KB póttagja.

1966. december 3. – 1975. március 22. Az MSZMP KB tagja.

1967. március 19. – 1971. február 10. Országgyűlési képviselő (Szolnok megye 8. számú egyéni választókerületéből).

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023