Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

A Csepel Vas- és Fémművek Tröszt vezérigazgatója volt.

Az MSZMP KB tagja volt 1962. november 24. és 1966. december 3. között.

1974 augusztusában, 60 évesen nyugdíjba vonult.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1914. augusztus 5-én született az 1950 óta Miskolchoz tarozó Szirma községben (Borsod vm.), egy kiskereskedő családjában.

Fiatalon kitanulta a villanyszerelő mesterséget, 1936-ban pedig munkát vállalt a kispesti Hofherr és Schrantz Gépgyárban. Itt került kapcsolatba az illegális kommunista párttal, amelybe 1937-ben lépett be. 1942-ben a keleti frontra vitték egy büntetőszázad tagjaként, azonban sikerült megszöknie. Szovjet fogságba esett, ahol antifasiszta iskolát végzett.

1945 őszi hazatérését követően belépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP), egykori munkahelyén műhelyvezető, majd 1948-tól a gyár Magyar Dolgozók Pártja (MDP) szervezetének titkára lett. A következő év tavaszán, mint megbízható kommunistát, kinevezték az időközben államosított gyár műszaki igazgatójának, majd igazgatóhelyettesének.

Pályája ezt követően is ívelt felfelé: az állampárt 1950 nyarán a fővárosi Gamma Gyárba helyezte. A Gamma hadiüzemként működött, az Európa-hírű vállalat már a világháborút megelőzően is gyártott légvédelmi berendezéseket, tüzérségi távcsöveket és lőelemképzőket. E termékek gyártását – 1948-tól a szovjet hadsereg számára is – az irányítása alatt működő stratégiai jelentőségű üzem folytatta.

1954-ben a párt visszahelyezte korábbi állomáshelyére, az időközben Vörös Csillag Traktorgyárra átkeresztelt kispesti üzembe, ahol öt éven át töltötte be az igazgatói posztot. 1959-ben a kiemelt tárca, a Kohó- és Gépipari Minisztérium Járműipari Igazgatóságát vezette, ahonnan a legnagyobb budapesti üzem, a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgatói székébe került. A munkáskerület – és a főváros – legnagyobb üzeme élén a számos helyen bizonyított Csató nem is okozott csalódást a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezetőinek, akik, érdemeit elismerve, a Központi Bizottságba is beemelték.

Csepelen betöltött vezérigazgatói tisztségéből 1974-ben felmentették és nyugdíjazták. Ezt követően visszavonult az aktív politikai élettől, és a rendszerváltoztatást megélve, 2009. november 7-én hunyt el Budapesten.

 

Életút, tisztségek:

1936–1942: A Hoffherr és Schrantz Gépgyárban dolgozik.

1937-től a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1950. augusztus 1. – 1954: A GAMMA Finommechanikai és Optikai Művek vezérigazgatója.

1954 – 1959. február: A Vörös Csillag Traktorgyár vezérigazgatója.

1959. február – 1961. október: A Kohó- és Gépipari Minisztérium Járműipari Igazgatóságának vezetője.

1961. november – 1974. szeptember: A Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgatója.

1962. november 24. – 1966. december 3. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023