Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1951 februárjától az MDP Szolnok megyei pártbizottságának titkára lett 1954 májusáig.

1951. március 1. és 1954. május 30. között az MDP KV póttagja, majd 1954. május 30. és 1956. október 30. között a KV tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1915. január 1-jén született Kispesten (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) egy kazánfűtő családjában. Alapfokú iskoláit követően négy középiskolát és egy felső ipariskolai osztályt végzett, elsajátította a szerszámlakatos szakmát, majd a harmincas évek elején szerszámkészítőnek tanult.

Hamar megismerkedett a kommunizmus eszméjével; belépett a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségébe, majd csatlakozott az illegálisan működő, fiatalok számára 1919-ben életre hívott szervezethez, a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségéhez. A szövetség aktív tagjaként elvállalta a szervezet Kispesten működő részlegének titkári feladatait, majd számos ifjúsági csoport vezetője lett, amelyek a Magyarországi Szociáldemokrata Párthoz (MSZDP) kötődtek. 1932-ben csatlakozott az illegális kommunista párthoz. Szervezkedésért, kommunista tevékenységért 1937-ben letartóztatták, majd szabadon bocsátását követően rendőri felügyelet alá helyezték. 1938-ban az MSZDP Kispesti Bizottságának lett tagja, a második világháború éveiben – illegalitásban – németellenes tevékenységet folytatott. 1944-ben Kőbányán csatlakozott egy helyi partizánegységhez, majd a háború befejeztével részt vett a kispesti képviselőtestület munkájában.

A kipróbált kommunistát a Magyar Kommunista Párt (MKP) 1946-ban Sopronba helyezte, hogy ott kamatoztassa az illegális munkában szerzett agitációs és politikai tapasztalatait. A kommunista párt megyei titkáraként a városi és a megyei politikai életben egyaránt szerepet vállalt. 1946 és 1950 között két alkalommal is a nyugati határszélen fekvő s a hidegháború miatt kiemelt figyelmet kapó megye MKP – 1948 nyarától Magyar Dolgozók Pártja (MDP) – első titkára lett, ami gyakorlatilag korlátlan hatalommal ruházta őt föl a szűkebb térségben.

Nyugat-magyarországi időszakát követően az iparosodó alföldi megyeszékhelyre, Szolnokra helyezte az állampárt. Itt is megyei első titkár lett, s pozícióját egészen 1956-ig megtartotta. Tisztsége okán hasonlóan nagy hatalommal bírt, mint előző állomáshelyén, Sopron megyében. Párhuzamosan vidéki pozíciójával a párt – először póttagként, majd rendes tagként – 1954-ben beválasztotta a Központi Vezetőség tagjai közé; ezzel az ország közvetlen irányítói közé került.

Ebben az időben ott ült az Országgyűlésben is. 1947-ben még csak pótképviselő lett, behívására 1949. januárban került sor. Ezt követően az 1949–53-as, majd az 1953–58-as ciklusban is képviselő volt.

1956 januárjában szóba került kinevezése a földművelésügyi miniszter első helyettesi posztjára, de az előterjesztést az MDP Politikai Bizottsága levette a napirendről. 1956 nyarán pártkarrierje is megbicsaklott: a fővárosba kellett költöznie, mert megválasztották a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárává.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően tagja lett a szovjet bábáskodással létrejövő állampártnak, a Magyar Szocialista Munkáspártnak is, ám komolyabb politikai pozíciót Kádáréktól már nem kapott. A Csepel Vas- és Fémművek Egyedi Gépgyára igazgató székében ült 1975-ös nyugdíjazásáig.

Visszavonulva az aktív politikától, a rendszerváltoztatást követően, 2004-ben halt meg.

Életút, tisztségek:

1932-től: A Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének (KIMSZ) tagja; a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének (Vasas Szakszervezet) tagja.

1932-től a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945. januártól a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1934-től: A KIMSZ kispesti szervezetének titkára.

1936–1937: A Vasas Szakszervezet üzemi csoporttitkára.

1938-tól: A Szociáldemokrata Párt kispesti városi bizottságának tagja.

1945 – 1946. február: A kispesti képviselőtestület tagja.

1946. február –1950. január: Sopron város és Sopron megye törvényhatósági bizottságának tagja.

1946. február 24. – 1948. január 18. Az MKP Sopron Megyei Bizottságának első titkára.

1948. január – 1948. május: Elvégzi a hat hónapos pártiskolát.

1948. május 24. – 1950. január 17. Az MKP (1948. június 14-től az MDP) Sopron Megyei Bizottságának első titkára.

1949. január – 1958. szeptember 26. Országgyűlési képviselő.

1950. február 18. – 1956. augusztus 3. Az MDP Szolnok Megyei Bizottságának első titkára.

1951. március 2. – 1954. május 30. Az MDP Központi Vezetőségének (KV) póttagja.

1954. május 30. – 1956. október 28. Az MDP KV tagja.

1954-től: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem levelező tagozatos hallgatója.

1956. június 14. – 1960. május 28. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára.

1960 – 1975: A Csepel Vas- és Fémművek Egyedi Gépgyárának igazgatója.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023