Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Az MDP KV póttagja volt 1954. május 30. és 1956. október 30. között.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1921. április 28-án született Brassóban (Braşov, Románia), munkáscsaládban. Apja foglalkozását követve lakatos szakmát tanult; épület- és műlakatos szakképzettséget szerzett. 1939-ben a brassói Vajna, majd 1940-től a Hess Gyárban lakatossegéd volt.

A román hadseregbe való bevonulás elől Magyarországra szökött, 1941-ben a Győri Vagon- és Gépgyárban helyezkedett el, kapcsolatba került a gyár baloldali munkásaival. Esti tagozaton elvégezte a polgári iskola négy osztályát.

1945. áprilisban belépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP), és munkahelyén üzemi pártszervező lett. 1947-ben hat hónapos pártiskolát végzett. 1946-ban az MKP Győr városi titkára, a következő évtől Győr megyében a pártbizottság káderese, 1950 elején szervezőtitkára lett. 1950. júliusban áthelyezték, kinevezték az új állampárt, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Somogy megyei bizottságára, ugyancsak szervezőtitkárnak. 1951. júliustól a megye pártbizottságának első titkára lett; ez a pozíció a ebben a korban kiemelt fontosságúnak számított. 1953. áprilisban kinevezték városi párttitkárnak az „új szocialista városba”, Komlóra; a kiemelten kezelt városok, ipari központok és gyárak irányítása is bizalmi állás volt ekkoriban. 1954. februárban megint megyei első titkárrá lépett elő: ekkor a jelentős iparral rendelkező, ezért kiemelten kezelt Baranya megyében próbálkozott vele a párt legfelső vezetése. Májusban az MDP Központi Vezetőségébe is beválasztották, ugyan csak póttagként. Az év végén felmentették megyei beosztásából, és bevitték a párt központi apparátusába, ahol a Párt- és Tömegszervezetek Osztálya (PTO) helyettes vezetője lett.

1955 végén megint áthelyezték, a Belügyminisztériumba (BM) küldték, a határozat szerint az ottani pártmunka „erősítésére”; ő lett a miniszter (Piros László) első helyettese. Ebben a pozícióban a Határőrség Országos Parancsnokságán keresztül közvetlenül felügyelte a határőr csapatok tevékenységét. 1956. május 29-én ő adta ki azt az utasítást, amely lehetővé tette a Határőrség csapatainak a határövezeten kívüli karhatalmi alkalmazását. (Október 24-ét követően Gábri utasítása alapján vetettek be határőr alakulatokat, többek között Budapesten is.) A BM 1956. július 4-én tartott rendkívüli vezetőértekezletén többek között kinyilvánította: Magyarországon „ellenséges jelenséggel, ellenforradalmi tendenciákkal állunk szemben, és az ellenség elleni harcban a kommunisták csak egyértelmű álláspontot foglalhatnak el. […] Itt csak az ellenség elleni könyörtelen és kérlelhetetlen harc platformjára lehet helyezkedni.”

Bár a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. december 5-i határozatában még arról volt szó, hogy „a karhatalom vezető posztján” állítják munkába, 10-én már arról, hogy „valamelyik megyében legyen pártszervező”. Végül ismét a pártközpontba került: 1957. januártól éppen úgy a PTO helyettes vezetőjeként foglalkoztatták, mint 1954–55-ben Rákosiék. De itt sem váltotta be a személyéhez fűzött reményeket: 1960 novemberében az MSZMP Politikai Bizottsága politikai és magatartásbeli okok miatt vezetői beosztásából leváltotta, és hozzájárult, hogy „egy középüzem igazgatójává” nevezzék ki. 1981 novemberében a Magyar Kábel Művek gyárigazgatójaként nyugdíjazták.

1953 májusában a Magyar Függetlenségi Népfront Somogy megyei listájáról kapott országgyűlési képviselői mandátumot.

Életút, tisztségek:

1945. áprilistól a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1946–1947: Az MKP Győr Városi Bizottságának titkára.

1947: Elvégzi a hat hónapos pártiskolát.

1947 – 1950. eleje: Az MKP Győr Megyei Bizottsága Káderosztályának munkatársa.

1950. eleje – 1950. július: Az MDP Győr Megyei Bizottságának szervezőtitkára.

1950. július – 1951. július: Az MDP Somogy Megyei Bizottságának szervezőtitkára.

1951. július – 1953. április: Az MDP Somogy Megyei Bizottságának első titkára.

1953. április – 1954. február: Az MDP Komlói Városi Bizottságának titkára.  

1953. július 3. – 1958. szeptember 26. Országgyűlési képviselő.

1954. február 16. – 1954. december 28. Az MDP Baranya Megyei Bizottságának első titkára.

1954. május 30. – 1956. október 28. Az MDP Központi Vezetőségének (KV) póttagja.

1955. január 1. – 1955. december 16. Az MDP KV Párt- és Tömegszervezetek Osztályának helyettes vezetője.

1955. december 16. – 1956. december 6. A belügyminiszter első (általános) helyettese.

1957. január – 1960. november: Az MSZMP (1957. június 29-ig Ideiglenes) Központi Bizottsága Párt- és Tömegszervezetek Osztályának helyettes vezetője.

1961 – 1981. november: Gyárigazgató.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023