Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1988. december 3-tól a Szabolcs-Szatmár Megyei pártbizottság első titkára volt.

1989. április 12. és 1989. október 6. között KB-tag.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Demecseren (Szabolcs vm.) született 1944. augusztus 31-én, egy földműves családjában.

Tervező statisztikusi középiskolai végzettséggel 1962 és 1967 között a Demecseri Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet statisztikusaként dolgozott. 1967-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász oklevelet szerzett; ezt követően kereskedelmi osztályvezetői beosztásba helyezték. 1966-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP). 1967-től a megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetségénél (MESZÖV) dolgozott osztályvezetőként.

1970-ben a „fejlődőképes” kádert kiemelték, s mindjárt felelős megbízatást kapott a megyei pártapparátusban: ő lett a szabolcsi megyeszékhely, Nyíregyháza városi pártbizottságának titkára. 1975-től a Szovjetunióban a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) Társadalomtudományi Akadémiáján lehetett aspiráns, megszerezte a közgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot. 1978-tól újra a megyei pártbizottság apparátusában dolgozott.

A következő évben megválasztották a Nyíregyházi Városi Tanács elnökének, s ezzel a város második legfontosabb vezetője lett. 1985 elején ismét pártvonalra helyezték: megválasztották a megyei pártbizottság gazdaságpolitikai titkárává. E minőségében 1988 nyarán bekerült az MSZMP Központi Bizottsága (KB) mellett működő Szövetkezetpolitikai Munkaközösségbe. 1988 decemberében, a megkésett reformkísérletek során megválasztották a megyei pártbizottság első titkárává, majd 1989 tavaszán beválasztották a végóráit élő állampárt központi vezető testületébe, a KB-ba is.

A rendszerváltoztatás után a politikától visszavonult, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanított, ahol az ezredforduló után tanszékvezető volt.

Életút, tisztségek:

1966-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1970–1975: Az MSZMP Nyíregyházi Városi Bizottságának titkára.

1975–1978. A Szovjetunió Kommunista Pártja Társadalomtudományi Akadémiájának aspiránsa.

1978. A közgazdaságtudomány kandidátusa.

1979 – 1985. február: Nyíregyháza Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának elnöke.

1985. február – 1988. december 4. Az MSZMP Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottságának gazdaságpolitikai titkára.

1988. július 14. – 1989. október 7. Az MSZMP KB mellett működő Szövetkezetpolitikai Munkaközösség tagja.

1988. december 4. – 1989. október 7. Az MSZMP Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottságának első titkára.

1989. április 12. – 1989. október 7. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023