Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1985. március 9-től a Veszprém megyei pártbizottság első titkára.

1987. június 23. és 1989. október 6. között KB-tag. 1989. június 24. és 1989. október 6. között Politikai Intéző Bizottsága tagja.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1932. július 11-én született Banán (Komárom-Esztergom vm.) egy kubikos fiaként. Kamaszként szülőfalujában mezőgazdasági munkásként dolgozott. Alig volt tizenhat éves, amikor belépett a kommunista pártba, a Magyar Dolgozók Pártjába (MDP). Középfokú tanulmányait a fővárosi Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolában (a mai Arany János Gimnázium) végezte, amely káderelitképzőnek számított, hiszen az egykori partizánfiúról elnevezett intézményben csak a párt által szigorú feltételek alapján kiválasztott fiatalok tanulhattak.

Tanulmányai befejezését követően az a megtiszteltetés érte (s ennek volt előszobája az ösztöndíjas iskola), amiről sok káder is csak álmodozhatott: a szovjet főváros Mengyelejevről elnevezett egyetemén tanulhatott tovább. 1956-ban tért haza Moszkvából vegyészmérnöki oklevéllel a zsebében, s ekkor Balatonfűzfőre került, ahol a Nitrokémiai Ipartelepeknél üzemmérnökként kezdett dolgozni. A fűzfői gyár komoly hadianyag-termelő üzemként működött, többek közt robbanóanyagot is gyártott, így az ott dolgozókat – pláne, ha magasabb beosztásban alkalmazták őket – erősen ellenőrizték politikai szempontból.

1957-ben a nitroglicerint gyártó üzemrész vezetőjévé lépett elő, majd főmérnök lett. Az 1960-as évek gyáron belüli átszervezéseiből aktívan kivette a részét, majd 1971 januárjában ért el szakmai (és részben politikai) pályafutása csúcsára, ugyanis kinevezték az üzem vezérigazgatójává. Négy évvel később (ideológiai képzését továbbfejlesztendő) elvégezte a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) által működtetett Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem négyéves szakosító tagozatát, amely oklevél csak a politikai életben történő érvényesüléshez volt szükséges, a munkaerőpiacon nem sokat ért. Vezérigazgatósága idején történt az egyik legnagyobb magyarországi üzemi baleset, amikor 1977 augusztusában a gyár nitroglicerint előállító egységében robbanás következett be, amelynek következtében négy személy meghalt. A hatalmas pusztításban – hozzávetőleg 3,5 tonna nitroglicerin robbant föl – a baleset helyszíne gyakorlatilag a földdel lett egyenlő. A szocialista nyomozati (ideológiai) protokollnak megfelelően, az akkori nyomozó szervek vizsgálták az esetleges szabotázs lehetőségét is.

Három évvel a tragédiát követően leváltották vezérigazgatói székéből és Veszprém megyébe helyezték tanácselnöknek, majd öt évvel később megyei első titkárrá léptették elő. Pozíciójából fakadóan a megye első számú vezetője lett. 1987-ben beválasztották az állampárt Központi Bizottságába, ezzel pedig az ország irányítóinak körébe került. 1989 nyarán, az állampárt végóráiban, tagja lett a Politikai Bizottság helyett felállított legfelső operatív vezető testületnek, a Politikai Intéző Bizottságnak is. De ez ekkor már csak szimbolikus pozíció volt.

A rendszerváltoztatást követően visszatért a balatonfűzfői üzembe, ahonnan 1992-ben ment nyugdíjba.

Bár az országos politikától visszavonult, 1994 és 2006 között önkormányzati képviselő volt Balatonfűzfőn; a 2010-es években aktív tagja volt a helyi természetbarátoknak, túravezetőként tevékenykedett. Mindez annak fényében nem meglepő, hogy aktív korában, 1960 nyarán másodmagával körbehajózta a Balatont egy ún. kalóz vitorlással. 2015-ben a város díszpolgári címét adományozták a kiérdemesült pártvezetőnek.

2011-ben a helyi SAL-X Kft.-ben felügyelőbizottsági tag volt. Jelenleg nyugdíjas.

Életút, tisztségek:

1948-tól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1956: Diplomát szerez a Moszkvai Mengyelejev Egyetemen.

1956–1959: A Fűzfői Nitrokémia Ipartelepek (Nitrokémia) üzemmérnöke, üzemvezetője, majd műszaki főosztályvezetője.

1959 – 1971. január: A Nitrokémia főmérnöke, majd műszaki igazgatóhelyettese.

1971. január – 1979. december 8. A Nitrokémia igazgatója, majd vezérigazgatója.

1975. június 15. – 1990. március 16. Országgyűlési képviselő.

1979. december 8. – 1985. március 9. A Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.

1985. március 9. – 1989. október 7. Az MSZMP Veszprém Megyei Bizottságának első titkára.

1987. június 23. – 1989. október 7. Az MSZMP KB tagja.

1989. június 24. – 1989. október 7. Az MSZMP KB Politikai Intéző Bizottságának tagja.

1989. november – 1992: A Nitrokémia, majd a Nitrokémia Rt. kereskedelmi főmunkatársa.

1994–2006: Önkormányzati képviselő Balatonfűzfőn.

2015: Balatonfűzfő díszpolgára.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023