Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1926. október 21-én született. Szövőnőként kezdett dolgozni.

1950-től pártmunkás. 1951-től a III. kerületi pártbizottság titkára.

1961-től a Május 1. Ruhagyár üzemi pártbizottsága titkára. 1972-től a III. kerületi pátbizottság első titkára.

1962-70 között KEB-tag. 1970. november 28. és 1985. március 28. között KB-tag.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1926. október 21-én született Óbudán, munkás apa gyermekeként. Leánykori neve Neszveda Aranka volt. A hat elemi elvégzését követően nem tanult tovább, előbb egy csokoládéüzemben, majd a nagy múltú Párizsi Áruházban dolgozott. Tizennégy évesen a Bélyegzőgyárba került segédmunkásnak.

Édesapja és bátyja ösztönzésére a hely munkásotthon tagja lett. Igen fiatalon férjhez ment – férje szintén a gyerekkori munkásotthon aktív látogatója volt – és tizennyolc évesen megszülte első gyermekét. Összesen hat gyermeknek adott életet, de csak négy élte meg a felnőttkort.

Magyarország 1944–45-ös szovjet megszállását követően is kétkezi munkás maradt, 1947 tavaszán a Hendler-féle Szövőgyárban dolgozott (itt munkaversenyt is nyert), majd az erőszakos pártegyesítés évében, 1948-ban átkerült az óbudai Goldberger Textilművek- és Kereskedelmi Rt.-be. Jól dolgozó, aktív, baloldali munkásként két évvel később beválasztották az országot teljhatalommal irányító Magyar Dolgozók Pártja helyi pártbizottságába.

1950-ben kiemelték, függetlenített pártmunkás lett; először ideológiai továbbképzés céljából pártiskolára küldték, majd nagyon fiatalon megtették az óriási gyár párttitkárának. A legkeményebb diktatúra idején, 1952-ben a III. kerületi pártbizottságra helyezték. Ez utóbbi pozíciója előrelépést jelentett a kommunista párt hierarchiájában, annak ellenére, hogy az üzemi pártitkári tisztség is igen nagy rang volt. Mintegy tíz éven keresztül tevékenykedett Óbudán.

1961 végén Józsefvárosba helyezték: kinevezték az egyik legnagyobb magyar ruhaüzem, a Május 1. Ruhagyár pártbizottsága titkárának. Itt több mint egy évtizedet dolgozott: ügyelt a megfelelő ideológia terjesztésére, felügyelte a szocialista nagyvállalat dolgozóit, igyekezett a „helyes” politikai irány felé terelni a kollektívát.

1972-ben a párt visszahelyezte korábbi állomáshelyére, a III. kerületbe, ahol a kerületi pártbizottság első titkára lett. Ezzel a kiemelt szocialista nagyberuházások és építkezések (például az óbudai lakótelep) színterének számító kerület első számú vezetőjévé lépett elő. 1972 novemberében az a megtiszteltetés érte kerületét, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkára, Leonyid Brezsnyev látogatást tett az épülő óbudai panelházak között, sőt egy általános iskolát is meglátogatott.

1961 és 1970 között a párt Központi Ellenőrző Bizottságában is helyet kapott, majd 1970 novemberétől még egy szinttel feljebb lépett: bekerült az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságába.

1973 januárjában politikai továbbképzésre a Szovjetunióba utazhatott tanulni, ami csak kevesek kiváltsága volt a párton belül (valószínűsíthető, hogy a sikeres Brezsnyev-látogatás is közrejátszott ebben).

1980-ban újra férjhez ment, nevét Juhász Lajosnéra változtatta, s ezzel a névvel maradt tagja az állampárt választott testületeinek, a KB-nek 1985 tavaszáig. Kerületi párttitkári tisztségéből már 1981 októberében lemondott, nyugdíjba vonult.

 

Életút, tisztségek:

1946-tól a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1951: Elvégzi az öt hónapos pártiskolát.

1951. november 25. – 1955. december 15. Az MDP III. Kerületi Bizottsága Végrehajtó Bizottságának (VB) tagja.

1951. november 25. – 1952. április 22. Az MDP III. Kerületi Bizottsága VB osztályvezetője.

1952. április 22. – 1954. március 21. Az MDP III. Kerületi Bizottsága VB szervezőtitkára.

1954. június 2. Megkapja a Szocialista Munkáért Érdemérmet.

1954. december 6. – 1963. március 5. Budapest III. Kerületi Tanácsának tagja.

1956. november 11. – 1957. június 2. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) III. Kerületi Ideiglenes Intéző Bizottsága Elnökségének tagja.

1957. június 21. – 1962. október 6. Az MSZMP III. Kerületi Bizottságának tagja.

1958. január 12. Megkapja a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatát.

1959. október 18. – 1961. december 4. Az MSZMP III. Kerületi Bizottsága VB Párt- és Tömegszervezetek osztályának vezetője.

1961. december 4. – 1972. október 13. Az MSZMP Május 1. Ruhagyári Bizottságának titkára.

1962. november 24. – 1970. november 28. Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja.

1970. november 28. – 1985. március 28. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

1972. október 13. – 1981. október 29. Az MSZMP Budapest III. Kerületi Bizottságának első titkára.

1973. április 25. – 1980. július 3. Budapest III. Kerületi Tanácsa VB-tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023