Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1918. július 25-én született Budapesten munkásszülők gyermekeként. Iparitanuló-éveinek befejezése után 1939-1946 között telefonműszerészként dolgozott a helyközi távbeszélőközpontban.

1946-tól a Postások Szakszervezetének politikai munkatársa, titkára, majd elnöke, 1956-59-ig főtitkára lett. 1951-53 és 1959-62 között a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára. 1962-től 1966-ig az MSZMP Központi Bizottságának póttagja. Közlekedési és postaügyi miniszterhelyettessé 1962-ben nevezték ki, 1967-80 között egyidejűleg ellátta a Magyar Posta vezérigazgatói teendőit. 1986-ig a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnöke volt.

69 éves korában, 1987. január 28-án meghalt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1918. július 25-én született a fővárosban, munkás szülők gyermekeként. Fiatalon telefonműszerésznek tanult, majd iskolái befejezését követően szakmájában helyezkedett el a Magyar Királyi Postánál, 1939-ben.

Kommunista meggyőződésűként a II. világháború befejezését követően tagja lett az igen csekély támogatottsággal, de annál erősebb szovjet hátszéllel rendelkező Magyar Kommunista Pártnak (MKP). Mivel a káderhiánnyal küzdő MKP számára fontos volt minden (elvhű) káder, beiskolázták: szakszervezeti iskolát végzett. 1947-től a Magyar Postások Országos Szabad Szakszervezetéhez irányította a párt, itt politikai munkatárs lett. A kommunisták számára a posta és a postaforgalom ellenőrzése kiemelten fontos területnek számított, így csak a megbízható elvtársak kerülhettek irányító szerepbe a szervezetnél. Az idő múlásával egyre feljebb került a posta (politikai) ranglétráján; számos pozíciót betöltött.

Mivel jól teljesített, az időközben nevet váltott kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja (országos) szakszervezeti vonalon is kipróbálta, és 1951-ben megtette a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) titkárává. A SZOT létrehozásával a párt a hagyományos ágazati szakszervezeteket kívánta megszüntetni és bedarálni, a központi tanácson keresztül ellenőrizte a teljes szakszervezeti mozgalmat. 1952 márciusában szakmája szakszervezete választotta titkárrá, majd 1956 decemberében főtitkárrá. Ideológiai képzésre még 1954-ben elküldték a Pártfőiskolára.

Azon szakszervezeti vezetők közé tartozott, akiknek szolgálatait Kádárék is igénybe vették. 1962-ben feljebb lépett: kinevezték a közlekedés- és postaügyi miniszter helyettesévé.

Két évvel később első helyettes lett, majd 1967-től 1980-ig a Magyar Posta elnökeként tevékenykedett. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának (póttagként) 1962 és 1966 között volt tagja, s ezzel politikai pályája csúcsára ért. Ezt követően – 1980-tól mintegy hat éven át – a politikai súllyal egyáltalán nem bíró Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnöke volt.

Hatvankilenc éves korában, 1987. január 25-én halt meg Budapesten. Temetésére nem az állampárt által kiemelkedőnek tartott munkásmozgalmi személyek nyughelyén, a Munkásmozgalmi Panteonban került sor, hanem a Farkasréti temetőben.

Életút, tisztségek:

1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1947 – 1952. március 23. A Postások Szakszervezetének titkára, majd elnöke.

1951. január – 1953. március 1. A Szakszervezetek Országos Tanácsának (SZOT) titkára.

1952. március 23. – 1956. október: A Postások Szakszervezetének titkára.

1953. március 1. – 1963. május 12. A SZOT Elnökségének tagja.

1954: Elvégzi a Pártfőiskolát.

1956. december – 1959. január 23. A Postások Szakszervezetének főtitkára.

1959. január 23. – 1962: A Postások Szakszervezetének elnöke.

1959. február – 1960. szeptember 19. A SZOT Szervezési Osztályának vezetője.

1960. szeptember 19. – 1962. április 7. A SZOT titkára.

1962. március – 1963. december 7. A közlekedés- és postaügyi miniszter helyettese.

1962. november 24. – 1966. december 3. AZ MSZMP Központi Bizottságának póttagja.

1963. december 7. – 1980. augusztus 30. A közlekedés- és postaügyi miniszter első helyettese.

1967. november 20. – 1980. augusztus 30. A Magyar Posta vezérigazgatója.

1980–1986: A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023