Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1956 vége és 1962. november 28. között a Pest megyei PB első titkára volt.

A Központi Revíziós Bizottság elnöke volt. 1959. december 5. és 1962. november 24. az MSZMP KB póttagja, 1966. december 3. és 1970. november 28. között tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1911-ben született Katymáron (Bács-Bodrog vm.), szegényparaszti családban. Hat elemi iskolai osztályt végzett, majd cipészmesterséget tanult. Segédlevele megszerzését követően 1929-ben a fővárosba költözött, szakmájában dolgozott, alkalmi munkákat is vállalt. Belépett a Bőripari Munkások Szakszervezetébe, majd 1931-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Budapest X. kerületi szervezetébe. 1934-ben csatlakozott a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségéhez. Később szerepet vállalat a letartóztatott párttagok és családtagjaik anyagi segélyezésére létrehozott Vörös Segély munkájában. Politikai tevékenysége miatt 1943 nyarán letartóztatták. 1944-ben a székesfehérvári börtönből szabadult, ekkor behívták katonának, és kivitték a frontra. 1945 májusában Ausztriából tért haza.

Hivatásos pártmunkás lett, előbb a Magyar Kommunista Párt (MKP) Budapest IX. kerületi bizottsága propagandistájaként tevékenykedett, majd 1945. szeptemberben megválasztották a kerület párttitkárának. 1948. januárban hat hónapos pártiskolára küldték, amelynek befejeztével augusztusban az MKP és a szociáldemokraták kényszerfúziójával létrehozott Magyar Dolgozók Pártja (MDP) debreceni városi, decemberben pedig Hajdú vármegyei bizottsága élére állították. A felettes szervek nem lehetettek elégedettek munkájával, hiszen nyolc hónap múltán leváltották tisztségéből, és sokkal kevéssé jelentős állami funkcióba helyezték. Előbb a Könnyűipari Minisztériumba került (itt az ellenőrzési osztályvezető volt), 1950-ben az ipari és kereskedelmi szakmunkás-utánpótlás biztosítására létrehozott Munkaerő-tartalékok Hivatalának főosztályvezetője, 1951-ben pedig a Sportszer Nagykereskedelmi Vállalat igazgatója lett, végül 1952-től három éven keresztül a Belkereskedelmi Minisztérium Szállítási Igazgatóságát irányította.

1955 őszén, az újabb hatalmi átrendeződést követően – úm. Nagy Imrének a felső vezetésből történt kiszorítása és néhány régi párttag rehabilitálása – visszakerült a pártapparátusba, s kinevezték az MDP Pest Megyei Bizottsága egyik titkárává. (Ekkor került egyébként a megyei pártbizottság első titkári posztjára Kádár János.) 1956. júniusban már a pártbizottság első titkára, azaz a legnagyobb megye első embere lett, amely pozíció kiemelt súllyal bírt.

Az 1956-os forradalom után átigazolt az MDP utódaként október 31-én megalakított Magyar Szocialista Munkáspárthoz (MSZMP), s az Ideiglenes Intéző Bizottság elnökeként, 1957. júniustól pedig újra első titkárként továbbra is a Pest megyei pártszervezetet irányította. 1959. decemberben az MSZMP Központi Bizottsága (KB) póttagjai közé is beválasztották. 1962. novemberben – mint már egyszer a ’40-es évek végén – felmentették megyei első titkári megbízatása alól, kikerült a KB-ból is. (A megyében Cservenka Ferencné váltotta, aki vele ellentétben, bevált a posztján, hiszen több mint 22 évet tölthetett a megye élén.) Személyével kapcsolatban több elhelyezési javaslat is megfogalmazódott; végül a VIII. pártkongresszuson megalakított új pártszerv, a Központi Revíziós Bizottság (KRB) elnökévé tették meg. A KRB megszüntetése után, 1966. decemberben viszont újból KB-taggá választották. Miután négy év alatt levelező úton elvégezte a jogi egyetemet, 1967. áprilisban egy végképpen formális funkcióba helyezték a tulajdonképpen sehol sem bizonyított kádert: az Elnöki Tanács Titkárságának vezetője lett. 1971 végén ebből a beosztásából nyugdíjazták, az előző évben a KB-ból is kimaradt.

Budapesten hunyt el 1994. november 27-én.

 

Életút, tisztségek:

1931-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1935-től a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945. májustól a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1945. szeptember – 1948. január: Az MKP Budapest IX. Kerületi Bizottságának titkára.

1948. január – 1948. július: Elvégzi a hat hónapos pártiskolát.

1948. augusztus – 1948. november: Az MDP Debreceni Városi Bizottságának titkára.

1948. december 1. – 1949. július 20. után: Az MDP Hajdú Vármegyei Bizottságának titkára.

1949. június 8. – 1953. május 15. Országgyűlési képviselő.

1949. augusztus – 1950. február: A Könnyűipari Minisztérium Ellenőrzési Osztályának vezetője.

1950. február – 1951: A Munkaerő-tartalékok Hivatalának főosztályvezetője.

1951–1952: A Sportszer Nagykereskedelmi Vállalat igazgatója.

1952 – 1955. szeptember: A Belkereskedelmi Minisztérium Szállítási Igazgatóságának vezetője.

1955. szeptember 6. – 1956. július 18. Az MDP Pest Megyei Bizottságának titkára.

1956. július 18. – 1956. október 28. Az MDP Pest Megyei Bizottságának első titkára.

1956. november – 1957. június 27. Az MSZMP Pest Megyei Ideiglenes Intéző Bizottságának elnöke.

1957. június – 1962. november 28. Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának első titkára.

1958. november 26. – 1962. november 5. Országgyűlési képviselő.

1959. december 5. – 1962. november 24. Az MSZMP KB póttagja.

1962. november 24. – 1966. november 25. Az MSZMP Központi Revíziós Bizottságának elnöke.

1966. december 3. – 1970. november 28. Az MSZMP KB tagja.

1967. április 14. – 1971. december 31. Az Elnöki Tanács Titkárságának vezetője.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023