Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Az MDP KV tagja volt 1951. március 1. és 1954. május 30. között.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1920-ban született Végegyházán (Békés vm.), agrárproletár családban. Hat elemi iskolai osztályt végzett. 1938-ig mezőgazdasági cselédként dolgozott, aztán egy évre elment a mezőkovácsházi cukorgyárba, ezt követően pedig alkalmi munkákat vállalt. 1941–42-ben sorkatonai szolgálatot teljesített, majd 1943 tavaszán ismét behívták, frontszolgálatra vitték. 1944 októberében megszökött, a szovjet csapatok megérkezéséig szülőfalujában bujkált.

1945 tavaszán belépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP). Még egy évig apja juttatott földjén gazdálkodott, majd az MKP függetlenített funkcionáriusa lett. 1948-ig a mezőkovácsházi járás párttitkára volt a teljesen képzetlen fiatalember – nagyon is jellemző volt a korszakra, hogy a szovjet megszállás védernyője alatt berendezkedő kommunistáknál bárkiből lehetett akár jelentősebb vezető is. Ezt követően az ekkor még létező Csanád vármegye pártbizottságán a mezőgazdasági osztályt vezette. 1949 őszén egyéves pártiskolára küldték, amelynek elvégzését követően kinevezték az akkor már az egész országot teljhatalommal irányító Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Csongrád Megyei Bizottsága első titkárává. Kiváló „párt- és tömegszervezeti munkájáért” kétszer is magas állami kitüntetést kapott s a párt II. kongresszusán beválasztották a Központi Vezetőségébe (KV).

Miután személyével kapcsolatban több bejelentés érkezett a pártközpontba, az MDP vezető szervei 1954 januárjában vizsgálatot kezdtek ügyében. A kiküldött bizottság megállapította, hogy „kommunista vezetőhöz nem illő magatartást tanúsított, nyilvános helyen többször berúgott, és kispolgári elemekkel tartott kapcsolatot”. Ezért február végén tisztségéből leváltották és szigorú megrovás pártbüntetést kapott. (Rövid átmenet után posztját Németh Károly kapta meg, aki itt és ekkor kezdte egészen 1988-ig tartó és magasra ívelő nagypolitikai karrierjét.)

1954 áprilisában a lefokozott Jegyinákot kinevezték a Pankotai Állami Gazdaság igazgatójának, elvégre „mezőgazdasági szakembernek” számított. 1956 februárjában az MDP KV Titkársága már azt javasolta, hogy nevezzék ki a Csongrád Megyei Tanács elnökhelyettesének, tekintettel arra, hogy „magatartása megváltozott, az állami gazdaság munkáját fellendítette”.

A berendezkedő Kádár-rendszer nem hagyta meg posztján; arról, hogy az ezt követő néhány évben mit csinált, nincsenek adataink. 1961-ben ismét kapott egy állami gazdaságot, ezúttal a Békés megyei Zsadány nagygazdaságát irányította.

1974 februárjában halt meg.

Életút, tisztségek:

1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. decembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1946 – 1948. július: Az MKP Makói Járási Bizottságának titkára.

1948. július – 1949. augusztus: Az MDP Csanád Megyei Bizottsága mezőgazdasági osztályának vezetője.

1949. március 21. Megkapja a Magyar Köztársasági Érdemrend bronz fokozatát.

1949. szeptember – 1950. június: Elvégzi az egyéves pártiskolát.

1950. szeptember – 1954. február 10. Az MDP Csongrád Megyei Bizottságának első titkára.

1950. november 8. – 1956. december: A Csongrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja.

1950. december 10. Megkapja a Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozatát.

1951. március 1. – 1954. május 30. Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

1954. április – 1956. március: A Pankotai Állami Gazdaság igazgatója.

1956. március 15. – 1956. december 7. A Csongrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettese.

1961. január 21-től: A Zsadányi Állami Gazdaság igazgatója.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023