Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1956 után a SZOT sportosztályának vezetője volt.

Az MDP KV tagja volt 1954. május 30. és 1956. október 30. között.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1922-ben született Monoron (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) munkáscsaládban, három polgári iskolai osztályt végzett. Édesapja korán meghalt, édesanyjával beköltöztek Kőbányára, ahol a Haidekker Sodronygyárban kezdett dolgozni. 1942-ben szerszámlakatos segédlevelet szerzett, szakmájában a MÁVAG mozdonygyárában foglalkoztatták.

1946-ban megvált választott hivatásától és a mozgalom embereként dolgozott tovább: függetlenített ifjúsági funkcionárius lett, s a kor adottságaihoz képest – és a saját előmenetele szempontjából – nem választott rosszul. Volt a Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom főtitkárhelyettese, aztán 1950 tavaszán a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége budapesti titkára. 1948-ban belépett a Magyar Dolgozók Pártjába (MDP). Elvégezte az egyéves pártiskolát. A már teljességgel pártállami vonalra állított Dolgozó Ifjúság Szövetsége, a DISZ I. kongresszusán a Központi Vezetőség egyik titkárává választották, majd 1952-ben nevesítették is, hogy a sportügyekért felel. Ebben a tisztségében dolgozott 1956-ig. Közben tagja volt a súlytalan törvényhozásnak, az MDP III. kongresszusán pedig a Központi Vezetőségnek is póttagja lett.

1956 után két évig az Országgyűlés egyik vezető tisztségviselőjeként működött. Aztán a Kádár-rezsim is sportvonalon foglalkoztatta a Szakszervezetek Országos Tanácsa sportosztályán, később felfedezték, hogy a külügyekhez is ért, annyira, hogy a ’60-as évek végén két ázsiai országban nagykövetként képviselte a Magyar Népköztársaságot. Két megbízatása közt osztály-, majd főosztályvezető volt a Külügyminisztériumban. Külügyi munkálkodását befejezve újra vezető szakszervezeti tisztségbe helyezték, ezúttal a közalkalmazottaknál. Igazán változatos, még ha másod-harmadvonalbeli tisztségekkel jelzett pályát futott be.

1989. szeptember 26-án „tragikus hirtelenséggel” halt meg Budapesten. Rákoskeresztúron temették.

Életút, tisztségek:

1945. februártól a Szociáldemokrata Párt (SZDP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1948. március 22. – 1950. június 18. A Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (nagy-)budapesti titkára.

1949. június – 1950. június 18. A Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom főtitkárhelyettese.

1950. június 15. – 1963. március 11. Budapest Főváros Tanácsának tagja.

1950. június 18. – 1956. október: A DISZ Központi Vezetőségének (KV) titkára.

1951. szeptember – 1952. július: A Pártfőiskola hallgatója.

1953. július 3. – 1958. szeptember 26. Országgyűlési képviselő, az Országgyűlés jegyzője.

1954. május 30. – 1956. október 27. Az MDP KV póttagja.

1957. június 29. – 1966. december 3. Az MSZMP Központi Revíziós Bizottságának tagja.

1958. március 1-től: Az Országos Ifjúsági Sportbizottság elnökségi tagja.

1958. május 7-től: A Magyar Olimpiai Bizottság tagja.

1958. június 1-től: A Magyar Testnevelési és Sport Tanács tagja.

1958. augusztus 24-től: A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének tagja.

1958. augusztus – 1962. április (?): A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) Testnevelési és Sportosztályának vezetője.

1962. április (?) – 1966. február: A SZOT Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője.

1966. február 11. – 1969. október 13. Magyarország phenjani nagykövete.

1969. november 1. – 1972. szeptember: A Külügyminisztérium osztályvezetője, majd főosztályvezetője.

1972. szeptember 19. – 1977. október 12. Magyarország ulánbátori nagykövete.

1977. december 8. – 1985. május 7. A Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetőségének titkára.

1985. április 4. Megkapja a Szocialista Magyarországért Érdemrendet.

1986. májustól: A SZOT Sportosztálya mellett működő Természetjáró Bizottság elnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023