Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1902. január 15-én született Orosházán. Asztalosmunkásként kezdett el dolgozni.

1921-ben belépett a szociáldemokrata pártba, majd 1927-től kapcsolatba került az illegális kommunista párttal. 1944 telén Orosházán szervezte a kommunista pártot (annak lett a párttitkára), illetve a "Népakarat" c. újságot (ez volt az első legális kommunista újság). Ugyanekkor Orosháza polgármestere lett. Részt vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés alakuló ülésén. 1944 decemberében a Szegeden megalakult MKP Délterületi Titkársága egyik titkára lett (a másik Szirmai István volt). 1945 áprilisától őt nevezték ki az MKP Szegedi Területi Bizottsága titkárának. 1945 őszén Békés megye főispánja lett, és 1947-ig töltötte be ezt a tisztséget. Az MKP KV póttagja volt 1945. május 21. és 1946. október 1. között. 1948 és 1953 között a földművelésügyi miniszter első helyettese volt, 1953-57 között a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, majd 1957-60 között ismét földművelésügyi miniszterhelyettes lett. 1960-62 között járási tanácselnökként dolgozott, majd nyugdíjba vonult.

1984. november 7-én hunyt el Budapesten.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Orosházán (Békés vm.) született 1902. január 15-én. Szülővárosában végezte alapfokú iskoláit, később ugyanott dolgozott szakmájában, asztalosként. 1921-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1927-től kapcsolatot tartott fenn az illegális kommunista mozgalommal.

1944 októberétől a Magyar Kommunista Párt (MKP) orosházi szervezetének fő szervezője és titkára volt. 1945 elején a párt, majd 1945 augusztusáig az MKP Délterületi Bizottságának titkára volt – ez egy átmeneti koordinációs szerv volt, Békés és Csongrád megyét foglalta magába. A köztársasági elnök 1945 őszén Békés vármegye főispánjává nevezte ki.

Ő is azon alföldi parasztkáderek közé tartozott, akik a kezdeti időkben szinte kizárólagos szerepet játszottak megyéjük politikai életének formálásában. Ez a kezdeti lendület sokukat, így Keresztest is, magasra emelte, bekerültek a kommunista párt irányítói közé. Többen közülük, s közéjük tartozott Keresztes is, utóbb, amikor már az ország irányításában kellett közreműködniük, könnyűnek találtattak.

1948. januárban a Földművelésügyi Minisztérium (FM) politikai államtitkárává nevezték ki (e poszton Donáth Ferencet váltotta). 1951-től, az államtitkári pozíció megszűnésétől, a miniszter első helyettese volt. Az ő számára 1953 augusztusában jött el az igazság pillanat: ekkor tárgyalta az MDP PB az FM káderhelyzetét. Leváltottak két miniszterhelyettest és Keresztest, az első helyettest is. „A mezőgazdaság területén az országosan megnövekedett feladatok megoldása képességeit meghaladja, […] munkájában nagyban gátolja alacsony szakmai képzettsége” – szólt az indoklása. Ekkor Szabolcs megyébe javasolják tanácselnöknek, utóbb Somogy megye is felmerült – az MDP PB 1954. november elsején elfogadta, hogy ő legyen a Somogy megyei tanács elnöke –, 1954 végén furcsa fordulattal mégis a Magyar Nemzeti Bankba került, ahol ügyvezető igazgatóként működött egészen 1957-ig.

1957-től 1960-ig ismét a földművelésügyi tárcánál dolgozott miniszterhelyettesként. Pályafutását szülőföldjétől távol, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Edelényben fejezte be, ahol még két évig, nyugdíjazásáig járási tanácselnök volt.

Budapesten halt meg 1984. november 7-én. A Kerepesi temető Munkásmozgalmi Panteonjában temették.

Életút, tisztségek:

1921-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1944. szeptembertől a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja. 

1944. október – 1945. tavasz: Az MKP orosházi szervezetének titkára.

1945. tavasz – 1945. augusztus: Az MKP Délterületi Bizottságának titkára.

1945. május 21. – 1946. október 1. Az MKP Központi Vezetőségének (KV) póttagja.

1945. szeptember 26. – 1947. október: Békés vármegye főispánja.

1946. október 1. – 1948. június 14. Az MKP KV tagja.

1945. november 29. – 1947. július 25. Nemzetgyűlési képviselő.

1947. szeptember 16. – 1953. május 15. Országgyűlési képviselő.

1947. október – 1948. január: Az MKP KV Fölművelési Osztályának vezetője.

1948. január 12. – 1951. január 27. A Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára.

1948. május 5. Megkapja a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

1948. május 21-től: A Magyar Állami Mezőgazdasági Gépüzem igazgatótanácsának elnöke.

1948. június 14. – 1951. március 2. Az MDP KV tagja.

1951. január 27. – 1953. augusztus: A földművelésügyi miniszter első helyettese.

1951. március 2. – 1954. május 30. Az MDP KV póttagja.

1954 – 1957. február: A Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.

1957. február 20. – 1960. február: Földművelésügyi miniszterhelyettes.

1960. február – 1962: A Edelényi Járási Tanács elnöke.

1970. április 4. Megkapja a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023