Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

A Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának volt az elnöke.

1966. december 3. és 1970. november 28. között az MSZMP KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1923. május 25-én született Tótkomlóson (Békés vm.) szegényparaszti családban; szülei földmunkások voltak. Apja a Tanácsköztársaság idején vöröskatonaként szolgált. Ő maga hat elemi iskolai osztályt végzett, aztán részesaratóként és kubikosként dolgozott.

1940-ben a mezőhegyesi cukorgyárban kapott munkát, de mivel egy bérkövetelési sztrájkban alig 17 évesen vezető szerepet játszott, még abban az évben elbocsátották. Ekkoriban már tagja volt a munkásotthon ifjúsági tagozatának, ami lényegében a Kommunisták Magyarországi Pártja fiatalok számára létrehozott fedőszervezeteként működött. A leventemozgalomban való részvételt szabotálta, ezért a háborús időkre tekintettel a rendőrség előállította és pár napi fogdával büntette.

1944-ben besorozták a Magyar Királyi Honvédségbe, a Szentesen történt kiképzése után a frontra irányították volna egységüket, de harmadmagával megszökött. A Vörös Hadsereg ekkora már elfoglalta szülőfaluját, így oda tért vissza.

1945 elején belépett a Magyar Kommunista Pártba. A földreformkor 3 katasztrális holdat kapott művelésre. Egy évvel később a szakszervezeti vezetőség tagja lett, majd a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége (FÉKOSZ) helyi titkárává választották. 1947-től pártfunkcionáriusként dolgozott tovább: szülőfalujában pártvezetőségi tag, majd 1949-től párttitkár lett. Ezt követően Szarvasra került, ahol már a Magyar Dolgozók Pártja járási titkáraként tevékenykedett. 1950-ben a tanulatlan kádert továbbképzésre a Pártfőiskolára küldték. Az iskola elvégzése után, 1952 augusztusában a megyei pártbizottság másodtitkárává választották; ezt a megyei jelentőségű a tisztséget 1956-ig töltötte be.

Az 1956-os forradalom idején is hű maradt a rendszerhez: hamar belépett az újonnan megalakított Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP) s ő lett a megyei Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke. 1957 nyarán, a pártértekezlet után, miután visszaállították a párt korábbi szervezeti formáit, ő kapta meg a megyei első titkári funkciót. 34 éves korában lett a Viharsarok első számú és tényleges politikai vezetője. 1958-tól haláláig tagja volt az Országgyűlésnek.

1966 nyarán, miután már lassan tíz éve őrizte pozícióját, leváltották tisztségéből. „Munkáját alapjában eredményesen, jól oldotta meg. Az utóbbi években felnőtt, tehetséges elvtársakat [azonban] nem vonta be felelős beosztásokba. Ellentmondásos helyzet alakult ki: a beosztottak között tehetségesebb emberek dolgoztak, mint a megye számos vezető posztján. Maga is felvetette, hogy célszerű lenne a megyében állami területen dolgoznia” – indokolták a budapesti pártközpontban született határozatot. Ügyében salamoni döntést hoztak: valóban állami vonalra helyezték, átvehette a megyei tanács vezetését. Mintegy fájdalomdíjként az év őszen beválasztották az MSZMP Központi Bizottságába, csak négy évre ugyan, 1970-től viszont a Központi Ellenőrző Bizottságban foglalhatott helyet.

Egészségügyi állapotának megromlása miatt 1979. január 1-jétől nyugdíjba vonult megyei tanácselnöki tisztéből, de a többi funkcióját megtartotta.

Békéscsabán halt meg 1983. április 13-én. A munkásmozgalmi résztvevők számára fenntartott temetőrészben helyezték végső nyugalomra.

Életút, tisztségek:

1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1947–1949: Az MKP (1948. június 14-től az MDP) Tótkomlósi Bizottságának tagja, majd tikára.

1949–1950: Az MDP Szarvasi Járási Bizottságának titkára.

1950–1952: A Pártfőiskola hallgatója.

1952. augusztus 4. – 1956. október: Az MDP Békés Megyei Bizottságának másodtitkára.

1956. április 4. Megkapja a Munka Érdemrend kitüntetést.

1956. november – 1957. június 29. Az MSZMP Békés Megyei Ideiglenes Intéző Bizottságának elnöke.

1957. július – 1966. június 10. Az MSZMP Békés Megyei Bizottságának első titkára.

1958. november 26. – 1983. április 13. Országgyűlési képviselő.

1966. június 10. – 1978. december 30. A Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.

1966. december 3. – 1970. november 28. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

1970. november 28. – 1980. március 27. Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023