Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Bányász. 1956 után a móri Járási Pártbizottság titkára.

1957. június 29. és 1962. november 24. között az MSZMP KB póttagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1927. december 15-én született Móron (Fejér vm.) egy sváb származású mezőgazdasági munkás családjában. Két polgári osztály elvégzését követően gazdasági cselédként, majd kereskedőtanoncként dolgozott. Magyarország szovjet megszállását követően, 1946-tól a Heinrich–Frölich és Klüpfel bányászati vállaltnál helyezkedett el csillésként.

Az üzemek és bányák államosítását követően is a bányászatban dolgozott, a ’40-es évek utolsó éveiben segédvájár, vájár, majd lőmester lett. 1949-ben lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába (MDP). A párt beiskolázta az időközben – szovjet mintára létrehozott – munkaversenyeken jól teljesítő, háromszoros sztahanovista munkást: a kommunista ellenőrzésű és irányítású szervezet, a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) iskolájára küldték, amelynek elvégzését követően megtették a pusztavámi szénbányák üzemi szakszervezeti bizottsága elnökének.  Pályája ezt követően felfelé ívelt: 1953 májusában a viszonylag súlytalanul működő parlament tagja lett. Ideológiai képzésre még abban az évben pártiskolára küldték, majd az MDP Móri Járási Pártbizottságon kapott ipari előadó beosztást. Innen egy szinttel feljebb lépett: a Fejér megyei pártbizottság ipari osztályát vezethette.

1955-ben az MDP újra pártiskolára küldte, ezúttal egy évet töltött az iskolapadban. 1956 őszén a párt Móri Járási másodtitkárává lépett elő, majd az 1956-os forradalom és szabadságharc első napjaiban a lehetséges felelősségrevonás elől elmenekülő járási első titkár helyébe lépett. A régi-új állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) mellett azonnal hitet tett, 1956 decemberétől az átmeneti időkre létrehozott vezető szerv, az Ideiglenes Intéző Bizottság elnökeként oroszlánrészt vállalt a „rend” helyreállításában.

1957 nyarától ő lett az MSZMP Móri Járási Bizottságának első titkára; június 29-én, a káderhiányra is tekintettel, póttagként beválasztották a Központi Bizottságba. Az állampárt vezető testületeibe a későbbiekben nem került be, de járási vezetői pozícióját 1976-ig megőrizhette.

2000. április 14-én halt meg Csákváron.

Életútja, tisztségei:

1949-től a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1952. április: Elvégzi a két hónapos szakszervezeti iskolát.

1952. november – 1953: A pusztavámi szénbányák MDP-bizottságának titkára.

1953. július 3. – 1971. február 10. Országgyűlési képviselő.

1953: Az MDP Móri Járási Bizottságának ipari előadója.

1953 – 1955. szeptember: Az MDP Fejér Megyei Bizottsága ipari osztályának vezetője.

1955. szeptember – 1956. szeptember: Az egyéves pártiskola hallgatója.

1956. szeptember – 1956. október: Az MDP Móri Járási Bizottságának másodtitkára.

1956. december – 1957. június: Az MSZMP Móri Járási Ideiglenes Intéző Bizottságának elnöke.

1957. június 29. – 1962. november 24. Az MSZMP Központi Bizottságának póttagja.

1957. július – 1976: Az MSZMP Móri Járási Bizottságának első titkára.

1961. szeptember – 1963. június: Elvégzi a Pártfőiskolát.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023