Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1917. június 14-én született. A szegedi tudományegyetemen tanult, majd a szegedi, a kolozsvári egyetemeken, 1945-től a budapesti Műegyetemen tanított.

1950-től a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem tanára lett. 19551-52 között a gépészmérnöki kar dékánja volt. 1952-53-ban oktatásügyi miniszterhelyettes, 1954-55-ben az MDP KV tudományos és kulturális osztályának helyettese vezetője, majd 1956-57-ben oktatásügyi miniszter volt.

1954. május 30. és 1956. október 30. között az MDP KV póttagja volt.

1957-től a BME Fizikai Intézetében tanított, majd 1974-ben ugyanott igazgató lett. 1958-ban az MTA levelező, 1976-tól rendes tagja lett. 1963-70 között az MTA főtitkárhelyettese, 1972-től a MTESZ társelnöke, a TMB elnöke volt.

1988. március 16-án hunyt el.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1917. június 14-én született Szolnokon. Középfokú iskolái elvégzését követően Szegeden, a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett matematika–fizika szakos tanári oklevelet 1939-ben. Az alföldi város egyetemén tanársegédként tevékenykedett, majd a második bécsi döntést követően az anyaországhoz visszakerült Kolozsvár egyetemén kapott állást.

Hazánk szovjet megszállását követően a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre került, innen került Miskolcra, ahol az akkoriban felállított és Rákosi Mátyásról elnevezett Nehézipari Műszaki Egyetem oktatója lett. 1952 nyarán a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) kinevezte a parasztpárti író, Darvas József által vezetett Közoktatásügyi Minisztérium második emberévé. (Ez a minisztérium az alsó- és középfokú oktatást irányította, a felsőoktatás ekkor külön tárcához tartozott.) Egy év múlva, Nagy Imre kormányában is miniszterhelyettes maradt, a felső- és a közoktatás összevonásával felállított Oktatásügyi Minisztériumban. 1954 végétől párhuzamosan a pártközpontban is foglalkoztatták, az ekkortól Andics Erzsébet vezette osztályon, amely nevében ugyan a tudományt és a kultúrát felügyelte, de az oktatás is ide tartozott.

Rákosi 1956. júliusi leváltása után (ekkor már jó egy éve Hegedüs András volt a miniszterelnök) kormányában Erdey-Grúz Tibor utódaként megkapta az oktatásügy bársonyszékét, s tisztségét Nagy Imre második, október 24-én alakult kormányában is megtartotta, október 31-ig.

A Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány regnálásának első hónapjaiban az oktatásügy (1957. január 1-től művelődésügy) irányítója maradt kormánybiztosként. Július közepén a néhány nappal korábban „a tudományos kutatás egységes elvi irányítására és a tudományos kutatás és felsőoktatási munka összehangolására” felállított Tudományos és Felsőoktatási Tanács titkárává nevezték ki. 1957 tavaszán azonban az ’56-os szerepe miatt (eleinte ugyanis szimpatizált az egyetemisták néhány követelésével, szervezetével), illetve a Rákosi-érában betöltött kiemelt funkciói miatt a politikai életből távoznia kellett: visszatért az egyetemi oktatásba, ahol 1982-es nyugdíjazásáig dolgozott.

Oktatói munkája mellett a Magyar Tudományos Akadémián is vezető pozíciókat töltött be; ezek közül a főtitkár-helyettesség, az osztályelnökség és a Tudományos Minősítő Bizottság elnöki tisztsége emelkedett ki. Az utóbbi jelentős pozíciónak számított a tudományos élet egészében is, hiszen az ő nevéhez (is) kapcsolhatták az egyetemi oktatók és az akadémiai kutatók tudományos előmenetelének alakulását, amelynek megítélésben a párt- és elvhűség alkalmasint fontosabb volt az illető tudományos kvalitásainál.

A tudós-káder 1988. március 16-án halt meg a fővárosban.

Életút, tisztségek:

1939–1941: Tanársegéd a Ferenc József Tudományegyetemen.

1941–1942: A Kolozsvári Egyetem oktatója.

1945–1950: A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára.

1950. szeptember 7. – 1952. július: A miskolci Műszaki Egyetem tanára.

1951. február 3. Az Országos Felsőoktatási Tanács tagja.

1951. szeptember 7. – 1952. június 30. A miskolci Műszaki Egyetem (1952. március 9-től Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem) Gépészmérnöki Karának dékánja.

1952. április 4. Megkapja a Magyar Népköztársasági érdemrend V. fokozatát.

1952. július 25. – 1953. július 4. Közoktatásügyi miniszterhelyettes.

1953. július 4. – 1956. július 30. Oktatásügyi miniszterhelyettes.

1954. május 30. – 1956. október 28. Az MDP KV póttagja.

1954. december 12. – 1956. július 26. Az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztályának helyettes vezetője.

1956. július 30. – 1956. október 31. Oktatásügyi miniszter.

1956. november 12. – 1957. április 13. Oktatásügyi kormánybiztos.

1956. november 12. – 1956. december 31. Oktatásügyi kormánybiztosként az Oktatásügyi Minisztérium vezetője.

1957. január 1. – 1957. március 1. Oktatásügyi kormánybiztosként a Művelődésügyi Minisztérium vezetője.

1957. június 14. – 1962. február 11. A Tudományos és Felsőoktatási Tanács (TFT) titkára.

1957. július 1. – 1984. június 30. A Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára.

1958. november 28. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagja.

1963. április 26.  – 1964. április 24. Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának titkára.

1964. április 24.  – 1970. február 5. Az MTA főtitkárhelyettese.

1970. február 4. – 1973. június 13. Az MTA III. Osztályának elnöke.

1973. augusztus 16. – 1984. augusztus 31. A Tudományos Minősítő Bizottság elnöke.

1972. május 6. – 1986. október 18. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének társelnöke.

1976. május: Az MTA rendes tagja.

1983. július 1. – 1984. június 30. A Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének vezetője.

1985 – 1988. március 16. A Szocialista Országok Műszaki-tudományos Szervezetei Szövetségének alelnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023