Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Munkásként kezdett dolgozni, majd állami tisztségeket töltött be.

Belügyminiszter-helyettesként 1970. november 28. és 1980. március 27. között az MSZMP KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1923. augusztus 17-én született a fővárosban. Alapfokú iskoláit követően vasesztergályosnak tanult. Szakmájában a nagy múltú Láng Gépgyárban tevékenykedett, innen kapott katonai behívót 1944-ben. Mivel erőteljesen kommunista meggyőződésű volt, megtagadta a behívóparancsot és átszökött a fronton a szovjet csapatokhoz, akik (a kommunista narratívával ellentétes módon, hogy ti. a magyar kommunistákat tárt karokkal fogadták a Vörös Hadsereg katonái) foglyul ejtették. A fogságból megszökött, és 1945 tavaszán visszatért Budapestre. Egykori munkahelyén állt munkába, aktívan részt vett a Magyar Kommunista Párt (MKP) munkájában, párttag lett. Az 1940-es évek második felében szakmailag és politikailag is képezte magát (bár utóbbihoz az MKP aktív támogatása is kellett), előbb gépipari technikumot, majd tartalékos tiszti tanfolyamot végzett. Ezek mellett szakszervezeti vonalon is tevékenykedett, majd az időközben államosított üzemében 1948 és 1950 között műhelybizottsági elnök volt.

1951-ben az korábbi egyesüléssel létrejött kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja kerületi pártvonalra helyezte megbízható káderét: a nagy munkáskerület, Angyalföld pártbizottságán kapott vezető pozíciót. A forradalom idején fegyverrel védte a pártbizottság épületét.

1956 után a régi-új állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) öt évig régi munkahelyén ténykedett tovább, majd magasabb pozícióba emelték: kinevezték a kerület pártbizottságának első titkárává. „Magasabb fokú” ideológiai képzettségét a Pártfőiskolán szerezte, amelyet 1961-ben végzett el. 1963-ban bekerült a viszonylag súlytalanul működő Országgyűlésbe.

Politikai pályafutásának csúcsára 1970-ben ért fel: ekkor vezérőrnagyi rendfokozatban belügyminiszter-helyettessé nevezték ki, egyidejűleg a minisztérium IV. (Személyügyi) Főcsoportfőnökségének vezetőjeként őrá bízták a rendkívül kényes személyzeti terület vezetését.  

Pártvonalon is magasabbra emelkedett, amikor 1970 őszen bekerült az MSZMP Központi Bizottságába.

1976. április 6-án, ötvenhárom évesen halt meg. Katonai tiszteletadással temették a Kerepesi temető Munkásmozgalmi Panteonjában.

Életút, tisztségek:

1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1948–1950: A Láng Gépgyárban műhelybizottsági elnök.

1951 – 1956. október: Az MDP XIII. Kerületi Bizottságának munkatársa, majd osztályvezetője.

1956. november – 1962. február 23. Az MSZMP XIII. Kerületi Bizottságának (szervező)titkára.

1962. február 23. – 1970. szeptember 28. Az MSZMP XIII. Kerületi Bizottságának első titkára.

1962. október 31. – 1975. március 1. Az MSZMP Budapesti Bizottságának tagja.

1963. március 21. – 1976. április 6. Országgyűlési képviselő.

1964. január 6. – 1970. szeptember 25. Az MSZMP Budapesti Bizottsága Végrehajtó Bizottságának tagja.

1970. november 24. – 1976. április 6. Belügyminiszter-helyettes.

1970. november 24. Kinevezik vezérőrnaggyá.

1970. november 28. – 1976. április 6. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023