Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Az MSZMP KB Pártgazdasági Osztályának vezetője volt.

1962. november 24. és 1966. december 3. között az MSZMP KB póttagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1905. szeptember 26-án született Kolozsvárott (Kolozs vm., ma Cluj-Napoca, Románia). Édesapja cipész kisiparos volt. Két (más forrás szerint három) reálgimnáziumi osztályt végzett, majd kitanulta a cipőfelsőrész-készítő szakmát.

1926-ban kapcsolódott be a munkásmozgalomba, 1928-ban csatlakozott a Magyarországi Szociáldemokrata Párthoz. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1946-ban Zala megyébe küldték, a megyei pártbizottság első titkára volt. 1947-ben elvégezte a hat hónapos pártiskolát. 1950 elején áthelyezték Veszprém megyébe, a Magyar Dolgozók Pártja megyei szervezetében titkárként dolgozott.

1950. december elején az egyszerű pártfunkcionáriust megtették államvédelmi ezredessé és kinevezték az Államvédelmi Hatóság személyzeti főosztályvezetőjévé.  1952 legvégén, személyesen Péter Gábor javaslatára, állásából leváltották. „Munkájában kevés eredményt ért el. Nem folytatott következetes harcot a kispolgári, megbízhatatlan elemek eltávolításáért. […] A káderek megítélésénél ingadozó, liberális. […] A hatóságnál dolgozó elvtársak nem szeretik” – ez áll a leváltási előterjesztés indoklásában. 1953-ban a Péter Gábor-üggyel összefüggésben őt is őrizetbe vették, négy hónapig letartóztatásban volt.

Szabadulása után 1956 végéig a Duna Cipőgyárban dolgozott, a forradalom alatt munkahelyéről eltávolították.

1957 elején egy ktsz-ben kapott munkát cipészként. A Kádár-féle vezetés még ebben az évben csatasorba állította a levitézlett ávéhást, aminek oka bizonyára a régi káderek nagy többsége körében is közutálatnak örvendő Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) káderhiányában keresendő. Lakatos először a budapesti pártbizottság Párt- és Tömegszervezetek Osztályára került instruktornak, de már 1957 decemberében osztályvezető-helyettes lett. 1959. áprilisban kinevezték az MSZMP Budapesti Bizottsága Pártgazdasági és Ügykezelési Osztályának vezetőjévé. (Ez az osztály az adott pártbizottság gazdasági és pénzügyeivel, lakások, ingatlanok, üdülők hasznosításával, a vezető kádereknek járó juttatásokkal foglalkozott.) 

1961 őszén ugyanezt a pozíciót kapta, csak már a párt Központi Bizottságának (KB) apparátusában; 1962 őszén póttagként még az MSZMP KB-ba is bekerült. Apparátusi pozíciójából több mint öt év után távozott. Nyugdíjba vonult, de a budapesti pártbizottságnak 1985-ig, a Fővárosi Tanácsnak egészen 1990-ig tagja maradt.

Életút, tisztségek:

1928-tól a Magyarországi Szociáldemokrata Munkáspárt (1939. januártól Szociáldemokrata Párt), 1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1946 – 1948. június: Az MKP Zala Megyei Bizottságának (első) titkára.

1947: Elvégzi a hat hónapos pártiskolát.

1948. május 31. – 1950. február: Az MDP Zala Megyei Bizottságának első titkára.

1949. június 8.  – 1953. május 15. Országgyűlési képviselő.

1950. február – 1950. november: Az MDP Veszprém Megyei Bizottságának szervezőtitkára.

1950. november 3. – 1952. december 31. Az Államvédelmi Hatóság V. (Káder, később Személyzeti) Főosztályának vezetője.

1959. március 2. – 1961. október 1. Az MSZMP Budapesti Bizottsága Pártgazdasági és Ügykezelési Osztályának vezetője.

1961. október 24. – 1966. december 3. Az MSZMP Központi Bizottsága (KB) Pártgazdasági és Ügykezelési Osztályának vezetője.

1962. november 24. – 1966. december 3. Az MSZMP KB póttagja.

1967. március 30. – 1990. szeptember 18. Budapest Főváros Tanácsának tagja.

1970. november 1. – 1985. március 10. Az MSZMP Budapesti Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023