Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1929. január 12-én született Kiskundorozsmán (Bács-Kiskun megye). kémikus. Nős, egy gyereke van.

Szegeden járt iskolába, elvégezte a Szegedi Tudományegyetemet. 1960-ban a kémiai tudományok kandidátusa, 1966-ban doktora. 1970-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 1976-tól rendes tagjává választották. A Csehszlovák illetve 1983-tól a Szovjet Tudományos Akadémia külföldi tagja.

Az egyetem befejeztével tanársegéd, adjunktus, docens, 1962-től a fizikai-kémiai tanszék vezetője, egyetemi tanár. 1967-1973 között az egyetem rektora.

1975-1980 között a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, 1985-től alelnöke. 1980-tól a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémia Kutatóintézet igazgatója, főigazgatója.

1966-tól a Szeged Városi Pártbizottsága tagja, 1970. november 28. és 1985. március 28. között KB-tag. 1988. május 22. és 1989. október 6. között a Központi Ellenőrző Bizottság tagja.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Kiskundorozsmán született 1929. január 12-én, szegényparaszti családban. Elemi iskoláit Üllésen végezte, a szegedi Dugonics András Gimnáziumban érettségizett. 1953-ban a Szegedi Tudományegyetemen vegyész oklevelet szerzett.

Végzése után az egyetem maradt a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén gyakornoknak, tanársegéd, majd adjunktus lett. 1957–58-ban a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Kémiai–Fizikai Kutató Intézetében töltött három hónapot tanulmányúton. 1959-ben még adjunktusként lett két évre a Természettudományi Kar dékánhelyettese. 1960-ban szerzett kandidátusi fokozatot. Igazi különlegességnek számított a korszakban, hogy 1961-ben, már docensként, a Cambridge-i Egyetemre mehetett tanulmányútra 12 hónapra. Hazatérése után tanszékvezetői kinevezést kapott. 1966-ban megszerezte a kémiai tudományok doktora fokozatot, 1967-ben lett egyetemi tanár. Ebben az évben kinevezték a József Attila Tudományegyetem rektorának; két cikluson át, 1973-ig maradt posztján. Tanszékét 1975-ig vezette.

1970-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagjává, 1973-ban lett az Elnökség tagja. 1975-ben a kormány öt évre kinevezte az MTA főtitkárává, 1985–90-ben alelnök volt. 1980 és 1999 között az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének főigazgatójaként dolgozott.

Magasra ívelő tudományos karrierjével párhuzamosan szépen haladt pártkarrierje is. 1949-ben, első éves egyetemistaként lett tagja a Dolgozó Ifjúság Szövetségének, egy év múlva belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. 1956 után tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt egyetemi pártbizottságnak. 1966-tól a Szeged Városi Pártbizottsága tagja lett, 1970 őszén, a X. pártkongresszuson már a Központi Bizottságba is bekerült. 15 év múlva kimaradt a testületből, ellenben az 1988. májusi pártértekezleten bekerült a Központi Ellenőrző Bizottságba.

1975 és 1980 között tagja volt a Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottságának, 1975 és ’85 között az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnak, 1977–80-ban pedig elnöke az Interkozmosz Tanácsnak. Tagja volt több folyóirat szerkesztőbizottságának, 1985-től 1991-ig főszerkesztője az Acta Chemica Hungaricának.

1980-tól csaknem két évtizeden keresztül főigazgatója volt az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének, 1999 után kutatóprofesszorként dolgozott az intézetben.

Budapesten hunyt el 2010. február 25-én. A Fiumei úton temették, sírhelyét nemzeti emlékhellyé nyilvánították.

Életút, tisztségek:

1950-től a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1953-tól a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), 1962. szeptember 16-tól a szegedi József Attila Tudományegyetem (JATE) oktatója.

1959–1961: A JATE Természettudományi Karának (TTK) dékánhelyettese.

1961–1962: Ösztöndíjas vendégkutató Cambridge-ben.

1960. szeptember 1. Kinevezik egyetemi docenssé.

1967. március 1. Kinevezik egyetemi tanárrá a JATE TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszékére.

1967. augusztus 1. – 1973. június 30. A JATE rektora.

1970. február 4. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagja.

1970. november 28. – 1985. március 28. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

1973. május 16. – 1975. május 14. Az MTA alelnöke.

1975. május 10. – 1980. június 17. Az MTA főtitkára.

1976. május 7. Az MTA rendes tagja.

1980. május 9. – 1985. május 9. Az MTA Elnökségének választott tagja.

1980. május 17. Megkapja a Szocialista Magyarországért Érdemrendet.

1980–1999: Az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének főigazgatója.

1985. április 5. Megkapja az Állami Díjat.

1985. március 28. – 1988. május 22. Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja.

1985. május 10. – 1990. május 24. Az MTA alelnöke.

1988. május 22. – 1989. október 7. Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja.

1989. január 18. Megkapja a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetést.

2007. március 15. Megkapja a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023