Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Munkás, ezredes, a KB póttagja volt 1957. június 29. és 1962. november 24. között.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1920. november 3-án született Dunavecsén (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), földművescsaládban. A négy elemi iskolai osztály után egy polgári iskolai osztályt végzett. Mezőgazdasági munkásként és napszámosként dolgozott, majd behívták katonának.

1946-ban belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1950-től hivatásos katona lett, 1950–51-ben nyolc hónapos, majd 1953–54-ben egy éves magasabb szintű parancsnoki tanfolyamot végzett.

1950-től zászlóaljparancsnok, 1951 és 1953 között, majd 1955-től 1958-ig hadosztályparancsnok volt, 1954–55-ben hét hónapig hadtestparancsnok-helyettes beosztást töltött be. 1955-ben lett ezredes, 1961-ben vezérőrnagyi rangot kapott. 1956. november elején laktanyájában letartóztatták, a forradalom leverésekor a szovjet csapatok szabadították ki.

1956. novembertől a karhatalmat szervezte Somogy megyében, mint az MSZMP Somogy megyei bizottságának tagja. 1958-tól 1960-ig a moszkvai Vorosilov Katonai Akadémia hallgatója volt.

Hazatérése után a Magyar Néphadsereg kiképzési főcsoportfőnökének helyettese, majd 1961-től 1969-ig az 5. hadsereg parancsnokának általános helyettese volt (számozása ellenére békeidőben ez volt az egyetlen magyar hadsereg). 1970-ben nyugdíjazták. 1957 júniusa és 1962 novembere között az MSZMP Központi Bizottságának póttagja volt.

1997. január 1-jén halt meg Budapesten.

Életút, tisztségek:

1946-tól a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1955. november 5. Kinevezik ezredessé.

1956. november – 1957. június: Az MSZMP Somogy Megyei Ideiglenes Intéző Bizottságának (IIB) tagja.

1957. március – 1958. július: A 9. gépkocsizó lövészhadosztály parancsnoka.

1957. március 15. – 1957. június: Az MSZMP Néphadseregi IIB tagja.

1957. június – 1958. szeptember: Az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának tagja.

1957. június 29. – 1962. november 24. Az MSZMP Központi Bizottságának póttagja.

1958. szeptember – 1960. június: Moszkvában a Vorosilov Vezérkari Akadémia hallgatója.

1960–1961: A Magyar Néphadsereg (MN) kiképzési csoportfőnökének helyettese.

1961. augusztus: Kinevezik vezérőrnaggyá.

1961–1969: Az MN 5. hadserege parancsnokának helyettese.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023