Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1912 novemberében született. 1951-től a SZOT titkára, 1954-ben a kohász-szakszervezet elnöke, később a SZOT titkára lett. 1955-ben az OTSB elnökhelyettes volt.

1957-ben a MSZSZOSZ titkára, illetve a Kohászati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

1963 októberében varsói nagykövet lett. 1969-ben a Magyar Népköztársaság új rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki Romániába. 1974 október 12-én végleg hazautazott és nyugdíjba vonult.

1959. december 5. és 1960. április 23. között az MSZMP KB póttagja, 1960. április 23. és 1966. december 3. között a KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1912. november 21-én született Budapesten, munkáscsaládban; apja cipész volt. Hat elemi iskolai osztályt és két év műszaki középiskolát végzett. 1927-től a MÁVAG-ban kitanulta a vasöntő szakmát; segédlevelét 1931-ben kapta kézhez. 1932-től 1936-ig a Gránit Porcelángyárban dolgozott, majd visszament előző munkahelyére. Tagja lett a vasasszakszervezetnek, bérharcokban vett részt. 1938-ban sorkatonaként ott volt a felvidéki bevonuláson. 1941-ben rövid ideig a keleti fronton is szolgált gépkocsivezetőként, majd leszerelték. 1943-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba. Szocdem párttagsági könyvét 1945-ben cserélte a Magyar Kommunista Párt párttagkönyvére.

1945-ben munkahelyén üzemi bizottsági tag lett, 1946–47-ben pártitkár volt. Három hónapos szakszervezeti iskolát végzett, 1947 végén innen emelték ki a „tehetséges hallgatót”: a Nehézipari Központba irányították, ahol kezdetben munkatársként, majd 1949-től a vaskohászati főosztály vezetőjeként dolgozott.

1950 őszén elkezdte az egyéves pártiskolát. Miután itt végzett, 1951. júliusban megválasztották a Szakszervezetek Országos Tanács (SZOT) titkárává; bér- és munkavédelmi kérdésekkel foglalkozott. 1953-tól 1955-ig a kohászati szakszervezetben dolgozott.

1955-ben a párt sportvonalra helyezte: megkapta az Országos Testnevelés és Sportbizottság első elnökhelyettesi székét. Pozíciójából a „régi garnitúra” 1956 év végi, 1957. januári lemondását (leváltását) követően távozott, ám maradt sportvonalon: a Magyar Testnevelési és Sport Tanács elnökségi tagja lett. „Sportvezetői” pályafutásának egyik érdekes momentuma volt, amikor 1955-ben elutasította a legendás labdarúgó Aranycsapat hangadóinak fizetésemelési kérését, egyben utasította a sportvezetést, hogy „sokkal keményebben lépjenek fel” az „indokolatlan” bérkövetelésekkel szemben. Párhuzamosan sportmunkájával, miután a sportirányítást szakszervezeti keretek között kívánták újjászervezni, újra szakszervezetisként is ténykedett. 1957 nyarától egy éven át a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége titkára volt.

A Rákosi-korszakban betöltött tisztségei dacára 1959-ben póttagként beválasztották a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságába (KB). Néhány hónappal később, 1960 áprilisában, a halálozások miatt megürült helyek egyikére, a rendes tagok sorába kooptálták.

1960-ban a Külügyminisztérium állományába helyezték, ezt kövezőn másfél évtizeden át diplomáciai tisztségeket töltött be. Először a pekingi nagykövetséget, ezt követően a varsóit, végül a bukarestit vezette.

1974-ben nyugdíjba vonult. 2001. augusztus 8-án halt meg Budapesten.

Életút, tisztségek:

1943-tól a Szociáldemokrata Párt, 1945-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja. 

1946–1947: A MÁVAG MKP-szervezetének titkára.  

1949. augusztus – 1950. szeptember: A Nehézipari Központ Vaskohászati Főosztályának vezetője.

1950. szeptember – 1951. június: Elvégzi az egyéves Pártfőiskolát.

1951. július – 1953: A Szakszervezetek Országos Tanácsának (SZOT) titkára.

1953 – 1955: A Kohászati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

1953. május 17. – 1962. november 5. Országgyűlési képviselő.

1955. november 2. – 1956. december: Az Országos Testnevelési és Sportbizottság első elnökhelyettese.

1958. január 30. – 1958. augusztus 24. A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének tagja.

1957. augusztus – 1958. március: A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének titkára.

1958. március 2. – 1960. május: A SZOT titkára.

1959. december 5. – 1960. április 23. Az MSZMP Központi Bizottságának (KB) póttagja.

1960. április 23. – 1966. december 3. Az MSZMP KB tagja.

1960. június 12. – 1963. október 5. A Magyar Népköztársaság pekingi nagykövete.

1963. november – 1968. február 25. A Magyar Népköztársaság varsói nagykövete.

1969. december 4. – 1974. október 12. A Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövete.

1987. december 27. Megkapja a Szocialista Magyarországért Érdemrendet.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023