Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Közgazdász. 1956 után az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának helyettes vezetője.

1962. november 24. és 1966. december 3. között az MSZMP KB póttagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1928. november 28-án született Újpesten, munkáscsaládban. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba. 1947–1948-ban a Magyar–Szovjet Nyersolaj Rt. fúrómester tanulója volt, majd a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége kerületi titkára egészen 1949-ig. Ezt követően 1954-ig a Szovjetunióban, a Leningrádi Állami Egyetemen tanult, ahol közgazdász oklevelet szerzett.

Hazatérése után a Magyar Dolgozók Pártja, majd a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága (KB) Agitációs és Propaganda Osztályának munkatársa, alosztályvezetője, osztályvezető-helyettese volt, egészen 1965-ig. Az 1956 után „megkapott” „agit-prop osztály” helyettes vezetője titulus kiemelt tisztség volt, hiszen az osztály az MSZMP „szellemi rendőrségének” számított, s ő az osztály „kemény magjához” tartozott.

Póttagként 1962-ben került be az MSZMP KB-ba, s négy éven át a szerv tagja maradt.

1965-ben a kispesti pártbizottság első titkárává választották, tisztségéből 1974-ben mentették fel; ekkor fővárosi vonalra került: az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára lett.

A kérészéletű új gazdasági mechanizmus kidolgozásakor bírálta annak az árrendszerre vonatkozó formáját (ti. szabad árak legyenek bizonyos termékek esetében a központilag szabályozott árak helyet), sőt az egész gazdasági reformfolyamat egyik „baloldali” kritikusának számított.

A ’80-as évek elején gazdaság-diplomáciai vonalra helyezték, ekkor a Szovjetunióba került: 1981-től Moszkvában dolgozott a magyar kereskedelmi kirendeltség vezetőjeként.

Életút, tisztségek:

1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1956–1965: Az MSZMP Központi Bizottsága (KB) Agitációs és Propaganda Osztályának helyettes vezetője.

1962. november 24. – 1966. december 3. Az MSZMP KB póttagja.

1965. október 7. – 1974. szeptember 11. Az MSZMP Budapest XIX. Kerületi Bizottságának első titkára.

1971. április 25. – 1985. április 9. Országgyűlési képviselő.

1974. szeptember 11. – 1981. május 19. Az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára.

1981. május – 1988. január: A moszkvai magyar kereskedelmi kirendeltség vezetője.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023