Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1922 januárjában született. Csepelen az akkori Weiss Manfréd gyárban lakatos mesterséget tanult. Már tanonc korában rendszeresen megfordult a munkásotthonokban és tanult.

1936-ban lett a kommunista párt tagja. A szovjet megszállás első napjaiban fegyvert fogott, s a szovjet hadsereg oldalán harcolt. A katonáskodás után a csepeli ifjúmunkások vezetője lett. Később első titkárként irányította a III. kerületi pártbizottság munkáját, dolgozott Angyalföldön. 1959 végétől 1970-ig a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságának első titkára volt, majd vezérigazgató lett az Elzett Műveknél.

1951. március 1. és 1956. július 18. között az MDP KV póttagja, 1956. július 18. és 1956. október 30. között a KV tagja, majd 1959. december 5. és 1970. november 28. között az MSZMP KB tagja volt. 18 éven át parlamenti képviselő, sokáig a budapesti pártbizottság tagja volt.

1978. január 23-án, 56 éves korában váratlanul elhunyt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1922. február 14-én (más adat szerint januárban) született Gerencsén, (Veszprém vm.) munkáscsaládban. Hat elemi iskolai osztályt végzett, majd a csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémművekben kitanulta a lakatos szakmát. Segédlevele megszerzését követően a csepeli gyárban helyezkedett el. Aktívan tevékenykedett az ifjúmunkás mozgalomban, 1936-ban belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1943-ban műhely főbizalminak választották, egyik szervezője volt az az évi nagy csepeli sztrájknak.

Behívták katonának, 1944 végén szovjet hadifogságba esett, a gödöllői hadifogolytáborban tartották fogva. Budapest elfoglalását követően kiszabadult, mert jelentkezett az új hadseregbe, de harci cselekményben nem vett részt. 1945. júniusban leszerelt.

Csepelre került, ahol korábbi munkahelyén dolgozott. Ekkor már konkrét pártpolitikai szerepet kapott: beválasztották a szociáldemokrata párt gyári intézőbizottságába. 1948 nyarán, a kikényszerített pártfúzió után bekerült a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) üzemi bizottságába, és ő lett a Szakszervezeti Ifjúsági és Tanoncmozgalom helyi titkára is. 1949. novemberben kinevezték a Magyar Rézhenger Művek ellenőrzési osztályvezetőjének.

1950 tavaszán lett hivatásos pártfunkcionárius: a másik jelentős munkáskerületbe, Angyalföldre helyezték, a helyi pártbizottság politikai munkatársa, majd szervezőtitkára volt. Ebben az évben öt hónapos pártiskolát végzett.

1951 áprilisában visszahelyezték Csepelre, ekkor már a kerületi pártbizottság első titkárának. Egy hónappal korábban, az MDP II. kongresszusán póttagként bekerült a Központi Vezetőségbe. 1952-ben újra a XIII. kerület következett, ott is az első titkári székbe került.

1953 őszétől a Pártfőiskola kétéves tanfolyamára járt, annak elvégzése után a változatosság kedvéért Óbudára helyezték, a III. kerületi pártbizottságot vezette. A Rákosi Mátyás leváltásáról határozó 1956. júliusi KV-ülésen rendes tagként bekerült a testületbe.

1956. novembertől tagja lett a Magyar Szocialista Munkáspárt helyi ideiglenes vezető testületének, majd a szervezeti konszolidáció után első titkár volt a kerületben.

1959 végétől az ország egyik legnagyobb vállalata, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságának élére került. 1962-ben a párt Központi Bizottságába (KB) is bekerült. Posztjáról 1970 őszén alkoholproblémák miatt kellett távoznia. Szenvedélybetegsége a párt felső vezetése előtt is ismert volt, az év folyamán több ízben foglakoztak személyével. Végül „közös megegyezéssel” távozott; a „javulás” ígéretével egy angyalföldi nagyüzem élén biztosítottak számára megélhetést. A szintén 1970 őszén tartott X. pártkongresszuson kimaradt a KB-ból, budapesti végrehajtó bizottsági tagságától is meg kellett válnia, fővárosi pártbizottsági tagságát viszont haláláig megtartotta.

Rövid betegséget követően, 1978. január 22-én hunyt el a fővárosban.

Életút, tisztségek:

1936-tól a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1944-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1948–1949: A Szakszervezeti Ifjúsági és Tanoncmozgalom gyári szervezőtitkára Csepelen.

1949–1950: A Magyar Rézhengerművek Rt. ellenőrzési osztályának vezetője. 

1950. október – 1951. március: Az MDP Budapest XIII. Kerületi Bizottságának politikai munkatársa.

1951. március 2. – 1956. július 21. Az MDP Központi Vezetőségének (KV) póttagja.

1951. április – 1952: Az MDP Budapest XX. Kerületi Bizottságának első titkára.

1951. december 9. – 1954. április 11. Az MDP Budapesti Bizottságának tagja.

1952–1953: Az MDP Budapest XIII. Kerületi Bizottságának első titkára.

1953. május 17. – 1971. február 10. Országgyűlési képviselő.

1953. szeptember – 1955. június: A Pártfőiskola hallgatója.

1955. november 11. – 1956. október 31. Az MDP Budapest III. Kerületi Bizottságának első titkára.

1956. július 21. – 1956. október 30. Az MDP KV tagja.

1956. november 11. – 1957. június 2. Az MSZMP Budapest III. Kerületi Ideiglenes Intéző Bizottsága Elnökségének tagja.

1957. június 2. – 1959. október 18. Az MSZMP Budapest III. Kerületi Bizottságának első titkára.

1957. június 10. – 1970. november 1. Az MSZMP Budapesti Bizottsága Végrehajtó Bizottságának tagja.

1959. december 5. – 1970. november 28. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

1959. október 24. – 1970. június 18. Az MSZMP Csepel Vas- és Fémművek Bizottságának első titkára.

1970. június – 1978. január 22. Az ELZETT Fémlemezipari Művek vezérigazgatója.

1970. november 1. – 1978. január 22. Az MSZMP Budapesti Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023