Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1906. június 12-én született egy szentesi építőmunkás családjában. Cipész mesterséget tanult. Szülei szervezett munkások voltak.

Ő 1924-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. Megszervezte a munkás eszperantó tanfolyamot. 1932-ben Budapestre költözött, ahol rábízták a MSZDP első, majd második kerületi titkárságának vezetését. Később tagja lett a budapesti pártszervezet végrahajtó bizottságának. A 30-as évek második felében, majd a II. világháború alatt részt vett az ellenállási mozgalomban, 1944-ben a Magyar Front létrehozásában. A felszabadulás után az MSZDP budapesti VIII. kerületi szervezetének titkárává választották, 1946-47-ben a párt miskolci szervezetének élén állt.

1945-től a nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés képviselője volt. 1948 márciusában kiállt a két munkáspárt egyesítése mellett, 1948-ban a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségnek tagjává választották (1956. október 30-ig ).

1948-tól 1953-ig az Országgyűlés alelnöke volt. 1954-től a budapesti Parképítő Vállalat igazgatói teendőit látta el. 1956 után újra bekapcsolódott a pártmunkába, a rehabilitációs ügyek rendezésében vett részt.

Hosszú szenvedés után, 1958. augusztus 3-án hunyt el.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1906. június 12-én született Szentesen, Csongrád vm. székhelyén. Apja építőmunkás volt.

Négy polgári iskolai osztályt végzett, majd cipész segédlevelet szerzett. Kertészként, cipészként dolgozott, majd magántisztviselő lett. 1924-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba (MSZDP).

A ’20-as években szülővárosában eszperantó nyelvtanfolyamokat szervezett. 1932-ben Budapestre költözött. 1935-től az MSZDP Budapest I., majd II. kerületi szervezetének titkára volt, később tagja lett a budapesti pártszervezet végrehajtó bizottságának is. Részt vett az Országos Ifjúsági Bizottság munkájában, majd 1944-ben a szociáldemokrata ellenállási mozgalomban. Bekapcsolódott a Magyar Front létrehozását célzó tárgyalásokba is.

1945-ben a Szociáldemokrata Párt (SZDP) budapesti végrehajtó bizottságának tagja, a VIII. kerületi szervezet titkára és a kerületi nemzeti bizottság elnöke, majd 1946–47-ben az SZDP miskolci szervezetének titkára volt.

1945-ben bekerült a főváros ideiglenes törvényhatósági bizottságába. 1945. június 24-én beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1947. augusztustól Jász-Nagykun-Szolnok megye országgyűlési képviselője lett, 1949. május 15-én is megőrizte mandátumát. 1948. februártól 1953. júniusig az Országgyűlés alelnöke volt.

1945–47-ben az SZDP Ellenőrző Bizottságának, 1947–48-ban a pártvezetőségnek a tagja. 1948-ban, a munkáspártok kommunisták által szorgalmazott egyesülésekor átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába (MDP). A Rákosi-korszak ideje alatt tagja volt az MDP Központi Vezetőségének. 1956 novembere után csatlakozott a Magyar Szocialista Munkáspárthoz.

1948-tól a Magyar Országos Szövetkezeti Központ igazgatósági tagja volt, 1954-től haláláig a Budapesti Parképítő Vállalat igazgatójaként dolgozott.

1958. augusztus 3-án halt meg Budapesten.

Életút, tisztségek:

1924-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), 1939. januártól a Szociáldemokrata Párt [SZDP], 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1945. június 24. – 1945. november 29. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja.

1947. szeptember 16. – 1953. május 15. Országgyűlési képviselő.

1948. február 20. – 1953. május 15. Az Országgyűlés alelnöke.

1948. június 14. – 1956. október 28. Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023