Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején a Goldberger Textilművek igazgatója volt.

1959. december 5. és 1966. december 3. között az MSZMP KB póttagja, 1966. december 3. és 1970. november 28. tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1918. február 18-án született Csanádapácán (Csanád vm.). Eredeti neve Pális Mária volt. Egy hét gyermeket nevelő szegényparaszti családban nőtt fel. Alapfokú tanulmányait szülőfalujában végezte, később a jobb megélhetés reményében családjával a fővárosba költözött, ahol 1932-től segédmunkásként dolgozott a Goldberger Textilgyárban. 1936-tól fonónőként tevékenykedett egészen 1944-ig. Budapest ostromakor Pestszenterzsébeten tartózkodott, itt érte a harcok befejezése.

1946 májusában lépett be a kádergondokkal küszködő Magyar Kommunista Pártba, amely később politikai feladattal bízta meg: a Goldberger Textilgyár üzemi párttitkári feladatait bízták rá. Politikai képzésre pártiskolára küldték, majd a munkáskerületbe, Kőbányára helyezték, itt a párt X. kerületi bizottságának titkára lett. Mivel jól teljesített Kőbányán, beemelték a párt budapesti szervezetébe: a Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága Párt- és Tömegszervezetek Osztálya (PTO) politikai munkatársa lett, innen áthelyezték a Szakszervezeti Alosztályra, majd 1953 szeptemberében újra a PTO-ra került, ekkor már vezetőhelyettesnek. A személyét illető kádermozgás hátteréről bővebb információ nem áll rendelkezésre.

Az 1949 szeptemberében kezdődött Rajk-perben (még első férje utáni nevén, Konta Gyuláné néven) a népbírósági különtanács tagja volt.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően a Kádár János vezette Magyar Szocialista Munkáspárt szűk elitjébe nem került be. Ugyan a VII. kongresszuson, 1959 decemberében a Központi Bizottság póttagjának választották, majd hét évvel később – mintegy négy éven át – a testület rendes tagja lehetett, de ez inkább csak kirakatpozíció volt.

1957 májusában miniszteri biztosként „visszakerült szakmájába”, a „Goldbergerbe”. 1963-tól (miután ágazati összevonásokra került sor a textiliparban) a Pamutnyomóipari Vállalat Kelenföldi Textilgyárának igazgatója lett egészen 1970-ig. Szakmai feladatai mellett a viszonylag súlytalanul működő országgyűlésnek több cikluson át is tagja volt, akárcsak a Hazafias Népfront Országos Tanácsának, amelynek elnökségi tagja, illetőleg alelnöke is volt.

A rendszerváltoztatást követően, 2000. március 9-én hunyt el a fővárosban.

Életút, tisztségek:

1946-tól a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1949. május 15. – 1953. május 17. Országgyűlési képviselő.

1949. június 2. – 1951. május 23. Az MDP X. Kerületi Bizottságának titkára.

1951. május 23. – 1953. január: Az MDP Budapesti Bizottsága Párt- és Tömegszervezetek Osztályának (PTO) politikai munkatársa.

1953. január – 1953. szeptember: Az MDP Budapesti Bizottsága Szakszervezeti Alosztályának vezetője.

1953. szeptember – 1956. október: Az MDP Budapesti Bizottsága PTO helyettes vezetője.

1957. május – 1970. június 30. A Goldberger Textilgyár (1963. január 1-től Pamutnyomóipari Vállalat Kelenföldi Textilgyára) igazgatója.

1957. december 19. – 1958. november 16. Országgyűlési képviselő.

1958–1967: A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagja.

1959. december 5. – 1966. december 3. Az MSZMP Központi Bizottságának (KB) póttagja.

1966. december 3. – 1970. november 28. Az MSZMP KB tagja.

1970. november 28. – 1980. március 27. Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja.

1972. április 28. – 1985. december 15. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023