Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Nagy Kálmán

1954. május 30. és 1956.október 30. között az MDP KV tagja volt.

Kommunizmuskutató Intézet

1923. április 7-én született Anarcson (Szabolcs vm.), szegényparaszti családban. Alapfokú tanulmányait követően Kisvárdán kazánkovácsnak tanult. Tizennyolc évesen, 1941-ben a fővárosba költözött, ahol tanult szakmájában helyezkedett el a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyáraknál (MÁVAG). 1945-ben belépett a csekély támogatással rendelkező Magyar Kommunista Pártba, s munkahelyén a párt alapszervezeti titkára lett. Munkáskáderként az évek során több politikai pozíciót betöltött, 1947-től egy éven át propagandafelelős volt munkahelyén.

1948 szeptemberében áthelyezték a Magyar Ruggyantaárugyár Rt.-be, ahol az egyesülési kongresszuson létrejött párt, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) az üzem pártitkári tisztségét bízta rá. (Az 1945 után években egy adott üzem, gyáregység üzemi párttitkára sokszor nagyobb hatlommal bírt, mint a termelőegység igazgatója.)

1950-ben ideológiai képzésre beiskolázták: az MDP Központi Vezetősége (KV) Pártfőiskolájának hallgatója lett. Egy év elteltével azonban tanulmányait felfüggesztette, ugyanis újabb pártfeladat ellátására jelölték ki: az MDP Nógrád Megyei Bizottságának titkári székébe ültették. Visszaemlékezések szerint a Rákosi-idők tipikus, „diktátor típusú” kádere volt.

1953 márciusában újabb állomáshelyre helyezték: Komárom megyébe került, az első titkári feladatokat látta el egészen 1956 októberéig. Párhuzamosan megyei pozícióival, 1954. május 30-án bekerült az állampárt Központi Vezetőségébe, melynek egészen 1956. október 28-ig tagja maradt. 1953 és 1958 között a viszonylag súlytalanul működő Országgyűlésben is helyet foglalt.

A régi-új állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetését és politikáját a kezdetektől támogatta: 1956 novembertől pártszervezőként, majd két éven keresztül politikai munkatársként tevékenykedett, ám komoly politikai, illetőleg párttisztséget hátralévő éveiben már nem kapott.

A rendszerváltoztatást követően, 1998. március 19-én, hetvenöt évesen hunyt el a fővárosban.

Életút, tisztségek:

1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1948. január-szeptember: A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. üzemi párttitkára.

1949: Az MDP Központi Vezetősége (KV) Agitációs és Propaganda Osztálya Üzemi Alosztályának vezetője.

1950. szeptember – 1951: Az MDP KV Pártfőiskolájának hallgatója.

1951 – 1953. március: Az MDP Nógrád Megyei Bizottságának titkára.

1953. március – 1956. október 30. Az MDP Komárom Megyei Bizottságának első titkára.

1953. május 17. – 1958. szeptember 26. Országgyűlési képviselő.

1954. május 30. – 1956. október 28. Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

1957–1958: Az MSZMP Központi Bizottsága Párt-és Tömegszervezetek Osztályának politikai munkatársa.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023