Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1928 óta vett részt a munkásmozgalomban és 1931 óta volt tagja a pártnak.

17 éves korától nyugdíjazásáig a Szegedi Kenderfonógyárban dolgozott. Az államosításkor ő lett a gyár igazgatója, s ezt a munkakört töltötte be nyugalomba vonulásáig.

Az MSZMP szegedi végrehajtó bizottságának tagja, 1962. november 24. és 1966. december 3. között az MSZMP KB tagja volt.

1968 november elején, Szegeden 57 éves korában elhunyt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1911. október 30-án született Szegeden, munkáscsaládban. Nagyon fiatalon állt munkába; tizenkét évesen cérnázólányként kezdett a Szegedi Kenderfonógyárban. Tizenhét éves korában, 1928-ban részt vett az üzem dolgozóinak sztrájkjában; ezt követően bekapcsolódott a munkásmozgalomba. Szegeden rendszeres látogatója volt a helyi munkásotthonnak, ahol a dalegyletben énekelt, s részt vett a munkás színjátszókörben is.

1931-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, amelynek egészen 1945-ig tagja maradt.

1945-ben maga mögött hagyta a szocdemeket és átlépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP), egy évvel később a „kenderfonóban” az üzemi bizottság tagja lett. Az MKP-nak akkoriban éppen hozzá hasonló, megbízható káderekre volt szüksége, így nem meglepő korabeli önvallomása: „Amíg két párttag lesz Szegeden, az egyik én leszek.” Hűségének meg is lett az eredménye: az 1948-as pártegyesítést követően, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) a munkásigazgatói székbe ültette az időközben államosított gyárban. Igazgatói posztját igen hosszú időn keresztül, egészen 1965 decemberéig betöltötte.

1956 után – póttagként, egy ciklusra – beválasztották a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságába.

Hosszú, súlyos betegséget követően, 1968. november 9-én, ötvenhét évesen halt meg Szegeden.

Életút, tisztségek:

1931-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. október 31-től a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1948 – 1965. december 31. A Szegedi Kenderfonógyár igazgatója.

1950–1953: A Gazdasági és Műszaki Akadémia hallgatója.

1958–1963: A Csongrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja.

1962. november 28. – 1966. december 3. Az MSZMP Központi Bizottságának póttagja.

 

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023