Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1962. április 14. és 1974. június 19. között az MSZMP Somogy megyei Bizottságának első titkára.

1966. december 3. és 1975. március 22. között az MSZMP KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1929. január 1-jén született Taszáron (Somogy vm.). Gyerekként napszámos volt a helyi uradalomban, később az építőiparban tevékenykedett. 1949-ben lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába (MDP), s ugyanezen évtől a dunakömlődi Betonútépítő Vállalatnál helyezkedett el, itt az üzemi bizottságba is bekerült.

1951-től Szekszárdon, az MDP pártiskoláján tanított, majd további ideológiai képzésre 1953-ban öt hónapos pártiskolára küldték. 1955-től egy éven keresztül az MDP járási titkára volt Dombóváron.

1956 után a Magyar Szocialista Munkáspártban (MSZMP) töltött be jelentős megyei tisztségeket: előbb a megyeszékhely pártbizottságát irányította, majd 1962-ben az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának első titkára lett. Tisztségében több mint tizenkét évet töltött. Ez idő alatt az MSZMP Központi Bizottságába (KB) is bekerült.

1974 nyarán „saját kérésére” mentették fel megyei első titkári pozíciójából. Budapesten, a pártközpontban találtak számára megfelelő állást, a KB Ipari, Mezőgazdasági és Közlekedési Osztályán. 

Későbbi politikai pályafutásáról nem állnak rendelkezésre információk.

Életút, tisztségek:

1949-től a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1949–1951: A Betonútépítő Vállalat üzemi bizottságának tagja.

1952–1957: A MDP (1956. október 31-től MSZMP) Tolna Megyei Bizottságának tagja.

1955–1956: Az MDP Dombóvári Járási Bizottságának titkára.

1956. november – 1960. február: Az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága Titkárságának vezetője.  

1960. február – 1962. április 14. Az MSZMP Kaposvári Városi Bizottságának titkára.

1962. április 14. – 1974. június 19. Az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának első titkára.

1966. december 3. – 1975. március 22. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023