Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1965. július 12. és 1973. december 28 között az MSZMP Heves megyei Bizottságának első titkára volt.

1966. december 3. és 1975. március 22. között az MSZMP KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1921. október 5-én született Rákóczifalván (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), szegényparaszti családban. A hat elemi iskolai osztály elvégzése után mezőgazdasági munkásként és kubikosként dolgozott.

1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, és pártfunkcionárius lett. 1946–47-ben a jászberényi városi pártbizottság titkára volt, majd a megyei pártbizottságra került, ahol a mezőgazdasági osztályt is vezette. 1949–50-ben szakképzettség nélkül lett az Országos Tervhivatal osztályvezetője. 1950-től a Magyar Dolgozók Pártja központi apparátusában dolgozott. 1954-ben kiküldték a Szovjetunióba: három éven keresztül a moszkvai pártfőiskolán tanult.

Hazatérése után, 1957 augusztusában a Szolnok megyei tanács elnöki posztját kapta. 1965 nyarán innen helyezték át Egerbe, a megyei pártbizottság első titkárának. Nyolc és fél évet töltött posztján. 1966 decemberétől tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának.

1973 végén ő is azok sorát gyarapította, akik megyei pártvezetőből lettek a Belügyminisztérium magas beosztású tisztviselői. 1974. januárban rendőr vezérőrnagyi rangban belügyminiszter-helyettessé nevezték ki. 1976-ban, 55 éves korában nyugdíjazták.

1958-tól 1971-ig országgyűlési képviselő is volt.

Életút, tisztségek:

1957. augusztus 27. – 1965. június 30. A Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.

1958. november 16. – 1971. február 10. Országgyűlési képviselő.

1965. július 12. – 1973. december 28. Az MSZMP Heves Megyei Bizottságának első titkára.

1966. december 3. – 1975. március 22. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

1974. január – 1976. október 30. Belügyminiszter-helyettes.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023