Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1922. ápr. 16-án született Tatabányán. Apja, Párdi Mátyás bányász, anyja Miatton Mária. Nős, két gyereke van. Eredeti szakmája géplakatos.

1945 után Pártfőiskolát végzett. Volt a Tatabánya Városi pártbizottság titkára, a Komárom megyei pártbizottság titkára, majd a Veszprém megyei pártbizottság első titkára. 1959-1961 között a Államgazdasági Osztályán osztályvezető-helyettes.

1961. december 5. és 1966. december 3. között ugyanitt, 1966. december 3. és 1967. április 12. között a Gazdaságpolitikai Osztályán osztályvezető. 1967. április 12. és 1973. június 27. között az Országos Tervhivatal elnöke, majd 1973. június 27. és 1978. április 20. között újra a KB Gazdaságpolitikai Osztály vezetője.

1949-58 között országgyűlési képviselő, 1962. november 24. és 1985. március 28. között KB-tag.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1922. április 16-án született Tatabányán (Komárom-Esztergom k.e.e. vm.), egy bányász családjában. Négy polgári iskolai osztályt végzett, majd kitanulta a géplakatos szakmát.

1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1948 őszén már a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) tagjaként kezdődött országos összehasonlításban is igen figyelemre méltó pártfunkcionáriusi karrierje: először szülővárosa pártbizottságának élére állították. Két év múlva, 28 éves korában még magasabbra emelték, amikor megtették Komárom megye első emberévé, azaz a megyei pártbizottság első titkárává. 1952-ben áthelyezték a szomszédos Veszprém megyébe: itt ugyancsak megyei első titkárként négy évet töltött. Időközben 1951–52-ben elvégezte a Pártfőiskola egyéves tanfolyamát, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen is összesen egy félévet.

1956 novemberében csatlakozott a Magyar Szocialista Munkáspárthoz (MSZMP). Az átmeneti időszakban, 1957. januártól ő volt a párt Komárom Megyei Intéző Bizottságának elnöke.

Az évtized utolsó éveiben a fővárosba helyezték, tagja lett az MSZMP Központi Bizottsága (KB) gazdaságpolitikai apparátusának. 1962 januárjától ő vezette a KB Államgazdasági Osztályát. Közvetlen felettese Nyers Rezső volt, aki ez év novemberében lett a KB gazdaságpolitikai titkára. Nyers emlékezése szerint ő is tagja volt tanácsadói és szövetségesei csapatának, amelynek tagjaival az új gazdasági mechanizmus előkészítésén dolgozott. A hosszú interjúban tizenegy nevet sorol fel, köztük Párdit is említi, akikre a reform elfogadtatása, kidolgozása és bevezetése éveiben támaszkodott. A névsorban neves közgazdászok szerepelnek, a bökkenő csak az, hogy Párdit semmiképpen sem sorolhatjuk közéjük. Valamit mégis tudhatott, ha öt évig mégis együtt dolgozott vele.

Párdi 1967 tavaszán távozott az osztály éléről, de „felfelé bukott”, ugyanis a szintén kulcsfontosságú Országos Tervhivatal élére helyezték. (Az osztályvezetői tisztségben Bálint József váltotta). 1973-ban, a „reformok” kényszerű (közvetlen szovjet beavatkozásra történt) leállítása idején újabb öt évre ismét Párdi lett a Gazdaságpolitikai Osztály vezetője. 1978-ban, 56 éves korában nyugdíjazták.

Talányos életpályájáról amúgy keveset tudunk, nevét ritkán emlegették; mindenestre fontos időkben volt kulcspozícióban. S ha még azt is hozzávesszük, hogy Rákosiék idején hat évig volt megyei első titkár, s onnan került a gazdasági vezetés kulcspozícióiba, a kép éppen nem lesz tisztább.

1962-től tagja volt az állampárt „parlamentjének” a Központi Bizottságnak, amelynek tagjai sorában leváltása után is, egészen 1985-ig megmaradt. A súlytalanul működő Országgyűlésbe csak 1956 előtt választották képviselőnek.

A rendszerváltoztatást követően a gazdasági életben tevékenykedett egy svájci tulajdonú felvonógyár hazai igazgatójaként.

Életút, tisztségek:

1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948 júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956 novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1948. szeptember 27. – 1949. október 4. Az MDP Tatabányai Városi Bizottságának titkára.

1949. június 8. – 1958. szeptember 26. Országgyűlési képviselő.

1949. október 4. – 1950. február 18. Az MDP Komárom Megyei Bizottságának másodtitkára (szervezőtitkára).

1950. február 18. – 1951. szeptember 6. Az MDP Komárom Megyei Bizottságának első titkára.

1951 vége – 1956. október: Az MDP Veszprém Megyei Bizottságának első titkára.

1957. január 14. – 1957. február: Az MSZMP Komárom Megyei Ideiglenes Intéző Bizottságának elnöke.

1959 – 1961. december 5. Az MSZMP Központi Bizottsága (KB) Államgazdasági Osztályának osztályvezető-helyettese.

1961. december 5. – 1962. január 30. Az MSZMP KB Államgazdasági Osztályának titkára.

1962. január 30. – 1966. december 3. Az MSZMP KB Államgazdasági Osztályának vezetője.

1962. november 14. – 1985. március 28. Az MSZMP KB tagja.

1966. december 3. – 1967. április 12. Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának vezetője.

1967. április 14. – 1973. április 29. Az Országos Tervhivatal elnöke.

1973. június 27. – 1978. április 20. Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának vezetője.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023