Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1966-ig a KISZ KB Titkára, majd 1966. szeptember 9. és 1974. június 10. között az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottságának első titkára volt.

1966. december 3. és 1974. június 20. között az MSZMP KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1929. július 16-án született Miskolcon, munkáscsaládban. Apja Diósgyőrben volt acélöntő. Alapfokú iskoláit szülővárosában végezte, majd 1944-től 1947-ig esztergályostanonc volt. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, 1948–49-ben hathetes pártiskolát végzett. Utóbbi eredményeképp a MÁVAG Kohászati Művekben függetlenített titkárként végzett szakszervezeti és pártfeladatokat a Szakszervezeti Ifjúsági és Tanoncmozgalomban.

Másfél évvel később a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) titkárának tették meg a MÁVAG Kohászati Művekben (1953 áprilisától Lenin Kohászati Művek), majd 1951-től az MDP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pártbizottsága oktatási alosztályának lett második embere.

1945 utáni politikai pozícióit nagyban köszönhette annak, hogy az MKP Moszkvából hazatért szárnya – Rákosi Mátyással az élen – meglehetősen bizalmatlan volt a hazai káderekkel szemben, akik közül többen zsarolhatóak voltak korábbi lebukásaik miatt, így számos esetben fiatal, ismeretlen kádereknek adtak lehetőséget. 1955-ben még feljebb került: a megyei (hathónapos) pártiskola igazgatója lett, majd 1956 márciusától városi (miskolci) vonalra helyezték másodtitkárnak.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején egyik fő szervezője volt a miskolci pártépületek védelmének, illetőleg a tűzvonalban lévő szovjet csapatok élelmezésének. Tagja lett a Magyar Szocialista Munkáspártnak (MSZMP), majd november 4. után annak miskolci intézőbizottságát vezette. A forradalom leverését követően másodmagával propagandakiadványt szerkesztett a megyeszékhelyen történt ’56-os eseményekről. A szabadságharc során az iparvárosban – a fővároshoz hasonlóan – heves harcok, fegyveres összecsapások zajlottak a munkásokból, ipari tanulókból, egyetemistákból álló forradalmárok és a kommunista hatalom, valamint a szovjet csapatok között.

1957 tavaszán a Dolgozó Ifjúság Szövetsége helyett létrehozott szervezet, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) megyei vezetőjének nevezték ki. 1959 áprilisában kooptálták az ifjúsági szervezet Központi Bizottságába (KB). A KISZ 1960. decemberi I. kongresszusán tagja lett a KB Intéző Bizottságának, megválasztották a KB egyik titkárává. Az 1964. decemberi kongresszuson az első titkár állandó helyettesi tisztségét is megkapta. Ebbéli pozíciójában került be a Magyar Vadászok Országos Szövetségébe, 1965-től a pártkáderek számára oly kedves szervezet Intéző Bizottságába is bekerült.  

1966 szeptemberében áthelyezték Nyugat-Magyarországra: az MSZMP Győr-Sopron Megyei Pártbizottságának első titkára lett. Kinevezésében közrejátszott a Győr-Sopron megyei első titkár „kegyvesztettsége”, és háborúskodása a nagyhatalmú győri gyárigazgatóval, Horváth Edével. Megyei első titkárként bekerült az MSZMP Központi Bizottságába, amelynek 1974-ig volt tagja.

Ugyan KB-tagságát megőrizte, de megromlott egészségi állapota miatt 1974 szeptemberében felmentették megyei beosztásából, és visszahelyezték szűkebb pátriájába, Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, egy kiskereskedelmi vállalat igazgatói székébe. A korábban számos funkciót betöltő káder számára ez egyértelmű kiszorulást jelentett a politika világából.


Életút, tisztségek:

1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1949: Elvégzi a hathetes pártiskolát.

1949. január – 1950. augusztus: A MÁVAG Kohászati Művek függetlenített SZIT-titkára.

1951 – 1955: Az MDP Borsod-Abaúj –Zemplén Megyei Bizottsága Oktatási Alosztályának helyettes vezetője.

1955 – 1956. március: Az MDP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pártiskolájának igazgatója.

1956. március – 1956. november 4. Az MDP Miskolci Városi Bizottságának másodtitkára.

1956. november 4. – 1957. március 21. Az MSZMP Miskolci Városi Intéző Bizottságának vezetője.

1957. március 21. – 1959. július: A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának titkára.

1957. október 27. – 1966. szeptember 9. A KISZ Központi Bizottságának (KB) tagja.

1959. április 3. – 1966. szeptember 9. A KISZ KB Intéző Bizottságának tagja.

1960. december 18. – 1964. december 13. A KISZ KB titkára.

1964. december 13. – 1966. szeptember 9. A KISZ KB titkára, az első titkár állandó helyettese.

1965: A Magyar Vadászok Országos Szövetsége Intézőbizottságának titkára.

1966. szeptember 9. – 1974. június 10. Az MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottságának első titkára.

1966. december 3. – 1975. március 22. Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023