Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1923. július 15-én született Budapesten. 17 évesen a Viktória Harisnyagyárban helyezkedett el ipari tanulóként. 1940-ben tagja lett a Szociáldemokrata Pártnak, majd a Textilmunkások Szakszervezetének titkárhelyettese lett. Bekapcsolódott a Szakszervezeti Ifjúsági Csoport munkájába.

A Harisnyagyárban 1946 elején az üzemi bizottság alelnökévé választották. 1946 májusától 1947 novemberéig a textiles SZIT helyettes titkára, 1947 végétől 1948 márciusáig a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom (SZIM) főtitkára, majd 1949 szeptemberéig a Magyar Ifjúság Népi Szövetségének főtikárhelyettese. Az MDP kétéves pártfőiskolájának elvégzése után a Gazdasági és Műszaki Akadémiai marxizmus-leninizmus tanszékén dolgozott docensként. A Műszaki Egyetem politikai gazdaságtan tanszékének csoportvezetője lett.

1956 májusától a párt Központi Bizottságának káderosztályára került, majd a KB adminisztratív osztályának helyettes vezetője. 1963 májusától 1979. június 30-ig a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság általános elnökhelyettese. Fő területei az ipar, az építőipar, a közlekedés, és a kereskedelem. 1979. július 1-én nyugállományba vonult.

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1948-tól 1954-ig , a Központi Ellenőrző Bizottságnak 1954-1962-ig tagja.

1986. február 4-én hunyt el.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1923. július 15-én született Budapesten, édesapja a Magyar Kir. Államvasutaknál kalauzként dolgozott. Hét gimnáziumi osztály elvégzését követően a Viktória Harisnyagyárban lett tanonc. 1940-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba (SZDP), amelynek józsefvárosi ifjúsági csoportjában tevékenykedett. 1944 végén Németországba hurcolták.

Betegségtől gyötörve tért vissza Magyarországra 1945 nyarán. Felgyógyulását követően szakmájában helyezkedett el, majd a textiles Szakszervezeti Ifjúsági és Tanoncmozgalom ifjúsági titkára lett. 1947. decemberében feljebb lépett: a mintegy százezres tagsággal bíró Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom főtitkára lett, majd 1948-tól a Magyar Ifjúság Népi Szövetségének főtitkárhelyettesévé tette meg a kommunista párt. Utóbbi pozíciójában már nem a szocdemek érdekeit tartotta szem előtt: az ernyőszervként működő tömegszervezet ugyanis a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) kottájából játszott, a fokozatos hatalomátvétel egyik szereplője volt. A párt Központi Vezetőségének 1948 és 1954 között volt tagja.

1949-ben megkezdte tanulmányait a Pártfőiskolán. Ennek elvégzése után az államigazgatás, a vállalatok és intézmények élére szánt pártkáderek kiképzését biztosító szerv, a Gazdasági és Műszaki Akadémia Marxizmus-Leninizmus Tanszékén és a Budapesti Műszaki Egyetemen oktatott.

1956 tavaszán oktatói munkája mellett (igazából az is politikai munka volt) a pártapparátusba került: az MDP Központi Vezetősége Káderosztályára. A forradalom kitörése a párt káderosztályán érte, egészen november 3-án estig végezte pártfeladatait.

A szabadságharc leverését követően november 10-től az „új” állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Szervező Bizottsága megerősítette pozíciójában. A Néphadsereg, a Belügyminisztérium, és a megtorlásokban kulcsszerepet vállaló Honvéd Karhatalom káderkérdéseivel foglalkozott. Pártbéli jellemzése szerint „a karhatalom megszervezésében, az ellenséges elemek vezető helyekről való kiszorítását biztosító határozat kidolgozásában eredményes munkát végzett”. Megbízatása leteltét követően, a párt Központi Bizottsága Adminisztratív Osztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki.  

Innen került 1963-ban az állami szerveket felügyelő Központi Népi Ellenőrzési Bizottság általános elnökhelyettesi székébe, ahol 1979-es nyugdíjazásáig tevékenykedett.

Hosszantartó betegséget követően, 1986. január 31-én hunyt el a fővárosban. Temetésére február 11-én a Kerepesi temető Munkásmozgalmi Panteonjában került sor.

Életút, tisztségek:

1940-től a Szociáldemokrata Párt, 1948 júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956 novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1946. május – 1947. november: A Szakszervezeti Ifjúsági és Tanoncmozgalom ifjúsági titkára.

1947. december – 1948. március: Az Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom főtitkára.

1948. március – 1949. szeptember: A Magyar Ifjúság Népi Szövetségének főtitkárhelyettese.

1948. június 15. – 1954. május 30. Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

1951 – 1956. szeptember: A Gazdasági és Műszaki Akadémia, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója.

1956. május – 1956. október: Az MDP Központi Vezetősége Káderosztályának munkatársa.

1956. november 10. – 1962.: Az MSZMP Központi Bizottsága Káderosztályának munkatársa.

1958. február – 1963. március: A MSZMP Központi Bizottsága Adminisztratív Osztályának helyettes vezetője.

1963. május – 1979. július 1. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság általános elnökhelyettese.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023