Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Művei

1921. február 2-án született Battonyán (Békés megye). Kisparaszti családból származott. Eredeti foglalkozása betűszedő. 1951-53 között elvégezte a kétéves pártfőiskolát. 1934-45 között nyomdában dolgozott.

1945-1946 között párttitkár az MKP Battonya járási szervezetében. 1946-1949 között az MKP Csongrád megyei Pártbizottsága tagja. 1949-ben az MDP kinevezési és alkalmazási bizottsága osztályvezető-helyettese. 1949-1953 között az MDP KV alosztályvezető a Káder Osztályon. 1953-ban osztályvezető a Külügyminisztériumban. 1953. december 1. és 1955. április 13. között követ a stockholmi Magyar Nagykövetségen. 1954. február 15. és 1955. április 13. között osloi és koppenhágai nagykövet, 1955. április 19. és 1959. július 28. között bécsi nagykövet. 1959. július 14. és 1963. december 7. között külügyminiszter-helyettessé nevezték ki. 1963. december 5. és 1968. június 20. között a KV Külügyi Osztályán osztályvezető. 1968. június 26. és 1973. december 14. között a Külügyminisztériumban a miniszter első helyettese, 1973. augusztus 3. és 1973. december 14. között minisztériumi államtitkár a Külügyminisztériumban. 1973. december 14. és 1983. július 8. között külügyminiszter. 1983. november 9. és 1986. március 5. között helsinki nagykövetként dolgozott.

1944-ben lépett be a kommunista pártba. 1966. december 3. és 1985. március 28. között KB-tag volt. 1975-től országgyűlési képviselő.

Kommunizmuskutató Intézet

1921. február 2-án született Battonyán (Csanád vm.), kisparaszti családban. Az elemi iskola elvégzése után betűszedőként dolgozott, közben öt gimnáziumi osztályt végzett. 1943-ban több hónapos munkaszolgálatra osztották be.

1944 decemberében belépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP); alapítója és titkára lett a párt battonyai szervezetének. 1945 elején két hónapos pártiskolát végzett, majd az MKP battonyai járási titkára lett. 1946 októberétől egy évig a párt Csanád vármegyei szervezetében volt káderes és titkár. 1949 májusáig szanatóriumban gyógykezelték, ezt követően a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Kinevezési és Alkalmazási Bizottságában kapott politikai feladatokat. (Ez a bizottság döntött az állami állások betöltéséről és a soron kívüli kinevezésekről.)

1950 januárjában az MDP Központi Vezetősége Káderosztályának Mezőgazdasági Alosztályára helyezték politikai munkatársnak, augusztusban ugyanitt alosztályvezető lett.

1953-ban elvégezte a kétéves Pártfőiskolát, ezt követően a Külügyminisztériumba irányították, diplomáciai pályára került. Először a svéd fővárosba, majd Bécsbe küldték követnek. Bécsi állomáshelye kiemelten fontos volt, hiszen – egyrészt – számos magyar „disszidens” élt az osztrák fővárosban, másrészt Ausztria volt az első nyugati ország, amely az 1956-os szabadságharc vérbe fojtását követően tárgyalni kezdett az ENSZ által is megbélyegzett Kádár-kormánnyal.

1959 augusztusában kinevezték külügyminiszter-helyettesnek, tisztségét egészen 1963-ig megtartotta, ekkor a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága (KB) Külügyi Osztályának vezetőjévé léptették elő.

1973-ben külügyminiszter lett, bársonyszékét, csak nyugdíjazáskor, 1983-ban kellett átadnia, ekkor – érdemei elismeréseként – kinevezték helsinki nagykövetnek. Korabeli politikustársai közül többek emlékezetében meglehetősen naiv ember képe rajzolódott ki vele kapcsolatban, aki az 1979–80-as lengyelországi látogatását követően is határozottan képviselte a hivatalos álláspontot, amely szerint a Lengyel Egyesült Munkáspárt erős kézzel irányít, sem Karol Wojtyła krakkói érsek pápává választása, sem a Szolidaritás szakszervezet nem jelent veszélyt a szocializmusra nézve.

1966 óta betöltött KB-tagságától 1985-ben vált meg. 1987-ben félig-meddig jótékonysági szerepben részt vett az SOS Gyermekfalu magyarországi létrehozásában. A gyermekfalu helyének kijelölésekor ragaszkodott szülővárosához, amely szerinte az első, a Vörös Hadsereg által „felszabadított” település volt. 1987 és 1993 között a szervezet magyarországi egyesületének elnöki tisztét töltötte be.

Nyolcvanhét éves korában, 2008. július 5-én halt meg.

 

Életút, tisztségek:

1944. decembertől a Magyar Kommunista Párt, 1948-tól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1944. december – 1946.: Az MKP battonyai szervezetének járási titkára.

1946. október – 1949.: Az MKP (1948. június 12-től MDP) Csanád vármegyei bizottságának tagja.

1949 – 1950: A Kinevezési és Alkalmazási Bizottsága osztályvezető-helyettese.

1950. január – 1950. augusztus: Az MDP Központi Vezetősége (KV) Káderosztálya Mezőgazdasági Alosztályának politikai munkatársa.

1950. augusztus – 1951. szeptember: Az MDP KV Káderosztálya Mezőgazdasági Alosztályának vezetője.

1951. szeptember – 1953. augusztus: A Pártfőiskola hallgatója.

1953. december 1. – 1955. április 13. A Magyar Népköztársaság stockholmi nagykövete.

1955. április 19. – 1959. december 28. A Magyar Népköztársaság bécsi nagykövete.

1959. augusztus 4. – 1963. december 7. Külügyminiszter-helyettes.

1963. december 5. – 1968. június 20. Az MSZMP Központi Bizottsága (KB) Külügyi Osztályának vezetője.

1966. december 3. – 1985. március 28. Az MSZMP KB tagja.

1968. június 26. – 1973. augusztus 3. A külügyminiszter első helyettese.

1973. augusztus 3. – 1973. december 14. Külügyminisztériumi államtitkár.

1973. december 14. – 1983. július 8. Külügyminiszter.

1975. június 15. – 1990. március 16. Országgyűlési képviselő.

1983. november 9. – 1986. március 5. A Magyar Népköztársaság helsinki nagykövete.

1987 – 1993: Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesületének elnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023