Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Mérnök, a Csepel Vas- és Fémművek üzemi főmérnöke.

1957. június 29. és 1962. november 24. között az MSZMP KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Sági György

1920. január április 24-én született Adonyban (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), egy kőművessegéd családjában. Nyolc elemi iskolai osztály elvégzését követően 1941-ben szerszámlakatos segédlevelet szerzett.

1942-ben kapcsolódott be a csekély taglétszámú illegális Kommunisták Magyarországi Pártja tevékenységébe. A front elvonulását követően belépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP), s munkahelyén, a Weiss Manfréd Acél- és Fémművekben a MKP helyi szervezetének lett tagja. Tevékenyen részt vett az MKP csepeli pártmunkájában: a helyi pártbizottságnak és a képviselőtestületnek is tagja lett. Mivel fiatal, aktív pártkáder volt, kiemelték; 1949-ben szakérettségizett, 1953-ban pedig gépészmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt követően a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek Készülék- és Szerszámgépgyárában kezdett dolgozni főmérnökként.

1957 júniusában a Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletén bekerült a Központi Bizottságba (KB), a szervnek 1962-ig maradt tagja. Munkahelyén 1962 és 1964 között főmérnökként dolgozott, majd több magas beosztású munkakört is betöltött. Az évek során volt termelési igazgató, személyzeti és szociális igazgató, illetőleg vezérigazgató-helyettes is. Nyugdíjazása előtti utolsó munkakörében munkahelye a Fémtani és Technológiai Intézet volt, ahol igazgatóként dolgozott.

Hatvanhárom éves korában, 1983. január 30-án hunyt el a fővárosban, búcsúztatására Farkasréti temetőben került sor.

 

Életút, tisztségek:

1942-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948-tól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1941–1953: A Weiss Manfréd Acél- és Fémművek (1948-tól Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Nemzeti Vállalat, 1950-től Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek, 1956-tól Csepel Vas- és Fémművek) szerszámlakatos munkása.

1953: Gépészmérnöki oklevelet szerez.

1953–1962: Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek Készülék- és Szerszámgépgyárának (1956-tól Csepel Vas- és Fémművek) főmérnöke.

1957. június 29. – 1962. november 24. A MSZMP Központi Bizottságának tagja.

1962–1964: A Csepel Vas- és Fémművek Készülék- és Szerszámgépgyárának gyártmányfejlesztő főmérnöke.

1963-tól: A Vas-, Fém és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete Központi Vezetőségének tagja.

1964–1967: A Csepel Vas- és Fémművek Tröszt termelési igazgatója.

1967–1972: A Csepel Vas- és Fémművek Tröszt személyzeti és szociális Igazgatója és vezérigazgató-helyettese.

1972–1976: A Csepel Vas- és Fémművek Fémtani és Technológiai Intézetének vezetője.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023