Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1914. szeptember 24-én született. Esztergályos szakmát tanult, majd a negyvenes évek végén pártmunkás lett.

1952-től az MDP, majd az MSZMP XIV. kerületi Bizottságának titkára volt. 1951. március 1. és 1956. október 30. között az MDP KV, 1959. december 5. és 1962. november 24. között az MSZMP KB póttagja, 1962. november 24. és 1966. december 3. között a KB tagja volt. 1974 szeptemberében felmentették első titkári funkciójából, és nyugállományba vonult.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Schumeth János

1914. szeptember 24-én született Budapesten, munkáscsaládban. Hat elemi iskolai osztályt végzett, majd a Weiss Manfréd Műveknél vas- és fémesztergályos szakmát tanult. 1932-ben szerezte meg segédlevelét. Miután szakmájában nem tudott elhelyezkedni, kitanulta a szalagszövő szakmát, 1937-ig egy budapesti textilüzemben dolgozott. 1937-től 1939-ig sorkatonai szolgálatot teljesített. Leszerelése után a Gamma Finommechanikai és Optikai Művek (1939–40), a csepeli Weiss Manfréd Művek (1940–45), a Majláth Magyar Autó Unió Egyesült Gép- és Fémárugyárak Rt. vas- és fémesztergályos gyári munkása (1945–48) volt.

A ’30-as évek elején belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1945-től a Magyar Kommunista Párt tagja volt. 1948 nyarától függetlenített pártmunkás lett, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) VI. Kerületi Bizottságán az üzemszervezési osztályt vezette. 1950–51-ben elvégezte az MDP egyéves pártiskoláját, ezt követően visszatért a VI. kerületbe szervezőtitkárnak. Az MDP II. kongresszusán, 1951 márciusában bekerült az MDP Központi Vezetőségébe (KV) is, jóllehet ekkor csak kerületi másodtitkári tisztséget viselt.

1952. január első napján az állampárt Budapest-zuglói (XIV. kerületi) bizottságának élére állították. Tisztségét az MDP megszűnéséig, mi több, a Kádár János-féle Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) megalakulása után is hosszú ideig megőrizte. Az 1956–57-es átmeneti időszakban ő volt a kerületi Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke, majd 1957 nyarán visszaült első titkári székébe. 1961 nyarától 1962 őszéig csak azért nem ő vezette a kerületi pártbizottságot, mert akkor a Pártfőiskola nappali tagozatára járt. (Tanulmányait levelező tagozaton fejezte be.) Tisztségében összesen 21 évet töltött, ezzel magasan időtartam-rekorder a mindenkori pártállam fővárosi kerületi vezetői sorában. 1974 szeptemberében nyugdíjazták.

Több alkalommal tagja volt a párt választott testületeinek; az MDP KV-beli tagsága után az MSZMP tágabb vezető testületének, a Központi Bizottságnak is póttagja volt 1959 decemberétől, 1962. február és 1966. december között pedig rendes tag volt.

1953 májusától pótképviselője volt a látszat-Országgyűlésnek, 1957 májusában a Kádár-féle vezetés teljes jogú képviselővé kooptálta. Parlamenti mandátumát 1975 áprilisáig megőrizte.

1998. május 24-én halt meg Budapesten.

 

Életút, tisztségek:

1934-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1948–1951: Az MDP VI. Kerületi Bizottsága üzemszervezési osztályának vezetője, majd szervezőtitkára.

1952. január 1. – 1956. október 31. Az MDP XIV. Kerületi Bizottságának első titkára.

1956. november – 1957. június 29. Az MSZMP XIV. Kerületi Ideiglenes Intéző Bizottságának elnöke.

1957. június 9. – 1980. március 8. Az MSZMP Budapesti Bizottságának tagja.

1957. június 29. – 1961. július 17. Az MSZMP XIV. Kerületi Bizottságának első titkára.

1961. szeptember – 1962. október: A Pártfőiskola nappali tagozatos hallgatója.

1962. október 17. – 1974. szeptember 24. Az MSZMP XIV. Kerületi Bizottságának első titkára.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023