Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1926-ban a Nógrád megyei Somoskőn született egy hétgyermekes családban. Kőbányász apja mesterségét folytatva 1938-ban mint kővágó kezdett dolgozni a Somoskői Bazaltbányában.

1945 januárjában tagja lett a Magyar Kommunista Pártnak és a szakszervezetnek. 1948-ban az építők szakszervezetében politikai munkatárs, szervezési osztályvezető, titkár. 1955-ben kétéves pártfőiskola elvégzése után a SZOT szervezési osztályának helyettes vezetője. 1957-ben a magyar szakszervezeti mozgalom Prágában delegálta, a Szakszervezeti Világszövetség központjába. 1959-ben az építők szakszervezeti főtitkárának választották, s a SZOT elnökségének tagja lett. 1963-tól az MSZMP Központi Bizottságának építési és közlekedési osztályának vezetője, 1965-1966-ban az építésügyi miniszter első helyettese. 1962. november 24. és 1966. december 3. között az MSZMP KB póttagja, 1966. december 3-tól a KB tagja volt.

1971. december 1-én szívroham következtében váratlanul elhunyt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Somoskői Gábor

1926. július 2-án született Somoskőn (Nógrád és Hont k.e.e. vm.) egy hétgyermekes bányász családjában. Tizenkét éves korában állt munkába a helyi bazaltbányában. Tizenkilenc évesen, 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba (MKP), 1946-ban pedig a kommunista befolyás alatt álló Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségébe (MÉMOSZ). Az építőmunkások szakszervezetének apparátusában több funkcióban is tevékenykedett.

Ideológiai képzését elősegítendő, pártiskolára íratta be az MKP, amelyet követően, 1949-ben a MÉMOSZ Szervezési Osztályának vezetőjévé nevezték ki. Politikai és szakszervezeti karrierjének meredek felfelé ívelésében szerepet játszott annak ténye, hogy az MKP és a Magyar Dolgozók Pártja is komoly kádergondokkal küzdött, így sok esetben fiatal, feltörekvő kádereknek szavaztak bizalmat. 1952-től egy éven keresztül az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetérnek titkára, majd 1956 végéig a Szakszervezetek Országos Tanácsa Szervezési Osztályának helyettes vezetője volt.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésekor a Szovjetunióban tartózkodott egy szakszervezeti tanfolyamon. Novemberi hazatérését követően azonnal bekapcsolódott a szakszervezeti munkába, szilárdan kiállt az újonnan megalakuló állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) politikája mellett, és belépett a kommunista hatalom megóvása érdekében létrehozott Munkásőrségbe. Kipróbált káderként és szakszervezeti funkcionáriusként – 1959-ben – egy évet tölthetett Prágában a Szakszervezeti Világszövetség központjában.

1962-ben az MSZMP központi Bizottságának póttagjává, 1966-ban rendes tagjává választották, 1969-ben pedig – mintegy jutalomként – a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) Pártfőiskolája mellett működő háromhónapos továbbképző tanfolyamon vehetett részt.

1971. december 1-jén, (harmadik) szívrohama következtében hunyt el, búcsúztatására a Kerepesi temető Munkásmozgalmi Panteonjában került sor. Halálát követően a Közép-Dunántúli Kőbánya Vállalat uzsabányai üzemében szocialista brigádot neveztek el róla. 

 

Életút, tisztségek:

1945 januárjától a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1946. január – 1947.: A Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) tagja, politikai munkatársa.

1949 - : MÉMOSZ Szervezési Osztályának vezetője.

1952 – 1953: A Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetére (ÉFÉDOSZ) titkára.

1953 – 1955: Pártfőiskolát végez.

1955 – 1956: A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) Szervezési Osztályának helyettes vezetője lett.

1959. január – 1960: A Szakszervezeti Világszövetség prágai központjának munkatársa.

1960 – 1963: Az ÉFÉDOSZ Központi Vezetőségének (KV) főtitkára.

1962. február 24. – 1966. december 2.: A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának (KB) póttagja.

1963. december – 1965. március 13.: Az MSZMP KB Építési és Közlekedési Osztályának vezetője.

1965. március 13. – 1966. július: Építésügyi miniszterhelyettes.

1966. július -: A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) titkára.

1966. december 2. – 1971. december 1.: Az MSZMP KB tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023