Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1915. március 19-én Kaposszerdahelyen született, szegényparaszti családban. Cipész ipari tanuló lett Kaposváron, segédként, majd cipészként dolgozott. Később diplomát szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

A munkásmozgalomba 1945-ben kapcsolódott be, a Szociáldemokrata Párt tagja. A szovjet megszállás után a VIII. kerületi előljáróságon, majd a fővárosi tanácsnál dolgozott mint lakásügyi előadó. 1948-ban az SZDP kerületi titkára volt a Józsefvárosban, 1949-ig ugyanitt a Magyar Dolgozók Pártja kerületi szervező titkári funkcióját töltötte be. 1949-50-ben a XVI. Kerületi Pártbizottság titkára, 1951-52-ben a Budapesti Pártbizottság szervezési osztályvezetője, 1952-55 a III. Kerületi Pártbizottság, 1955-56-ban a VIII. Kerületi Pártbizottság első titkára.

1950. május 31. és 1951. március 1. között az MDP KV póttagja, 1951. március 1. és 1956. október 30. között a KV tagja volt. 1954-63 között országgyűlési képviselő volt.

1957. március 6-án választották meg a Főváros VIII. Kerületi Tanácsának elnökévé, ahol 1977-ig tevékenykedett. 1962-től az 1988 májusi pártértekezletig tagja volt az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának.

1988. október 30-án elhunyt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Suhajda József

1915. március 19-én született Kaposszerdahelyen szegényparaszti családban. Tizennégy évesen segédmunkásként kezdett dolgozni, majd cipésztanulónak állt Kaposvárott.

Előbb Somogycsurgón, 1934-től pedig a fővárosban dolgozott szakmájában, valamint más üzemekben. A munkásmozgalomba 1945-ben kapcsolódott be, ekkor lett a Szociáldemokrata Párt (SZDP) tagja. Az 1948 júniusában lezajlott pártegyesítést megelőzően – néhány hónapig – az SZDP VIII. kerületi titkára, azt követően a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) kerületi szervezőtitkára lett. Pozíciója azért számított kiemeltnek, mert a VIII. kerület jelentős munkásbázissal bírt. Józsefvárosból rövid időre áthelyezték a XVI. kerületbe, ezt követően beiskolázták: pártiskolát végezhetett. Rákosszentmihályról a fővárosi pártbizottságra vezetett az útja, a befolyásos Párt- és Tömegszervezetek Osztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki; ekkor póttagként, majd rendes tagként bekerült a párt Központi Vezetőségbe. 1952-ben újra kerületi vonalra helyezte az MDP, a párt III. Kerületi Bizottságának titkári székét kapta meg. 1955-ben érettségit szerzett, és – mintegy jutalomként – újra a VIII. kerületbe került, ezúttal első titkárnak. Kerületében érte az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése, éppen abban a kerületben, ahol számos üzem, gyár és a Köztársaság téren lévő MDP székház is állt, így pozíciójának fontosságához nem férhetett kétség.

Az MDP helyébe lépő régi-új állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) politikáját tevékenyen támogatta, a kezdeti időkben pártszervezői feladatokat látott el, majd 1957. márciustól a VIII. kerületi tanács elnöke lett. Közigazgatási vezetőként 1961-ben jogász diplomát szerzett, egy évvel később pedig az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságába (KEB) is bekerült. 1977-es nyugdíjazását követően csak KEB tagságát tartotta meg.

Hetvenhárom évesen, 1988. október 30-án hunyt el a fővárosban. Temetésére november 9-én, a Kerepesi temető Munkásmozgalmi Panteonjában került sor.

 

Életút, tisztségek:

1945-től a Szociáldemokrata Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1945 – 1948. február: A VIII. kerületi elöljáróság lakásügyi előadója.

1948. február – június: Az SZDP VIII. kerületi titkára

1948. június – 1949: Az MDP VIII. kerületi szervezőtitkára.

1950: Az MDP XVI. Kerületi Bizottságának titkára.

1950. május 31. – 1951.március 1.: Az MDP Központi Vezetőségének (KV) póttagja.

1951. március 1. – 1956. november: Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

1951 – 1952: Az MDP Budapesti Pártbizottsága Párt- és Tömegszervezetek Osztályának helyettes vezetője.

1952 – 1955. szeptember1.: Az MDP III. Kerületi Bizottságának titkára.

1953. május 17. – 1955. november 15.: Országgyűlési pótképviselő.

1955. november 15. – 1962. november 5.: Országgyűlési képviselő.

1955. szeptember 1. – 1957. január 1.: Az MDP VIII. Kerületi Bizottságának első titkára.

1957. március 6 – 1977. június 30.: A VIII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottságának (VB) elnöke.

1962 – 1988. május: Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023