Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1897. december 24-én született Érsekújváron (Nyitra megye).1920. november 27-én született. Szerszámlakatos tanoncként fiatalon került kapcsolatba a munkásmozgalommal.

Részt vett a csehszlovák kommunista párt, a csehszlovák kommunista ifjúmunkások szövetségének megalakításában. Politikai szervezkedésért és agitációs munkájáért börtönbüntetésre ítélték, majd 1925-ben, több mint ezer internacionalistával együtt Lenin hívására Kirgiziába települt. 1935-1950-ben a Kirgiz Szocialista Szovjet Köztársaság ipari szövetkezeti tanácsának az elnöke, népbiztos volt. Munkáját magas szovjet kitüntetésekkel ismerték el.

Később hazatért Magyarországra. Város- és községgazdálkodási miniszterként felügyelte az ipari szövetkezeti mozgalmat, amelynek élete végéig szószólója maradt.

A Központi Ellenőrző Bizottság (1951-54), majd az MDP Központi Vezetőségének tagja volt (1954. május 30. és 1956. október 30. között).

1986. december 25-én hunyt el.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1897. december 24-én született Érsekújvárott (Nyitra vm., ma Nové Zámký, Szlovákia), egy kisiparos családjában. Hat elemi elvégzését követően lakatostanoncnak állt a Magyar Királyi Államvasutak érsekújvári műhelyében.

Az I. világháború idején besorozták, előbb Galíciában, később az olasz fronton teljesített szolgálatot. 1917-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1919-ben pedig csatlakozott az első kommunista diktatúra, a Tanácsköztársaság csapataihoz: a csepeli Vörös Ezred kötelékében harcolt. Rövidesen román fogságba esett, ahonnan megszökött és szülővárosába távozott. Csehszlovákiában alkalmi munkákból élt, majd 1923-ban belépett Csehszlovákia Kommunista Pártjába.

1926-ban a Szovjetunióba távozott, belépett a Szovjetunió Kommunista Pártjába, majd pártutasításra – több külföldi kommunistával együtt – az akkor létrejött Kirgiz Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságban telepedett le. A csehszlovák kommunisták által támogatott Interhelpo szervezet tagjaként a fiatal szovjethatalom megszilárdításában segédkezett, és részt vett az elmaradott terület iparosítását szolgáló munkálatokban is. Az 1936-ban tagköztársasággá váló területen – miközben szakmájában dolgozott – részt vett a kommunista párt munkájában, szervezésében: népbiztosnak, 1928-ban helyi párttitkárnak nevezték ki. 1936-ban a kirgiz tagköztársaság egyik legfontosabb ipari-mezőgazdasági pozíciójába került: az Kirgiz SZSZK ipari termelőszövetkezeteinek elnökévé nevezték ki. Kinevezése egyértelműen bizonyítja, egy sziklaszilárd ideológiai meggyőződésű káder volt, aki nemhogy túlélte a „nagy tisztogatásokat”, de még feljebb is tudott lépni a pártranglétrán.

1950-ben – újfent pártutasításra – hazatért, csatlakozott a kiemelt szocialista beruházásként kezelt Sztálinváros (1951. novemberig Dunapentele) építőihez, majd a Nehézipari Beruházási Vállalathoz került osztályvezetőnek. A vállalattól a Könnyűipari Minisztérium állományába helyezték, ahol az Igazgatási és területi főosztályhoz tartozó kisipari osztályt vezette.

1951-ben került végleg minisztériumi vonalra, mintegy hat éven át vett részt a minisztériumok közt „káderkeringőben”: megfordult a Belügyminisztériumban, a Helyi Ipar Minisztériumában, a Könnyűipari Minisztériumban, és a Város- és Községgazdálkodási Minisztériumban egyaránt. Legmagasabb pozíciójának a belügyminiszter-helyettesi bizonyult. Miniszter-helyettességének ideje egybe esett a legkeményebb diktatúra időszakával; ekkor kezdődtek meg az ún. „édes gyermekek”, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) vezetői elleni konstruált perek.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően létrejött régi-új állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai pozíciót nem adott neki.

Nyolcvankilenc évesen, 1986. december 25-én halt meg a fővárosban.

Életút, tisztségek:

1917-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1923-tól Csehszlovákia Kommunista Pártja, 1926-tól a Szovjetunió Kommunista Pártjának, 1950-től a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1928: A Szovjetunió Kommunista Pártjának helyi (Kirgiz Szovjet Szocialista Köztársaság) párttitkára.

1936 – 1950: A Kirgiz SZSZK ipari termelőszövetkezeteinek elnöke.

1950: A Nehézipari Beruházási Vállalat osztályvezetője, a Könnyűipari Minisztérium kisipari osztályának vezetője.

1951. január 11-17.: A Helyi Ipar Igazgatóságának vezetője.

1951. január 27. – 1952. január 5.: Belügyminiszter-helyettes.

1952. január 5. – 1953. július 4.: A Helyi Ipar Minisztériumának minisztere.

1953. július 4. – 1954. január 29.: A könnyűipari miniszter első helyettese.

1954. január 29. – 1956. október 27.: Város- és Községgazdálkodási miniszter.

1954. május 30. – 1956. október 30.: Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023