Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1910-ben született. 1948-ban az MDP KV Nőtitkárságán, 1949-től a Tömegszervezeti Osztályon, majd a Párt- és Tömegszervezetek Osztályon dolgozott, 1961-ig.

1945. május 21. és 1946. október 1. között az MKP KV tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1897. december 8-án született Makón, szegényparaszti családban. Leánykori neve Rozsnyai Julianna volt. A munkásmozgalomba az első kommunista diktatúra, a Tanácsköztársaság idején kapcsolódott be.

1922-ben házasságot kötött Szabó Jánossal, akivel 1925-ben együtt léptek be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. Makó térségben a szociáldemokrata nőmozgalom aktív tagjaként tevékenykedett a ’20-as években, az 1929 és 1933 közötti időszakban a helyi munkabeszüntetések, sztrájkok egyik szervezője volt.

Magyarország szovjet megszállását követően az igen csekély támogatottsággal rendelkező Magyar Kommunista Párt (MKP) egyik pártszervezője, agitátora volt szülővárosában és annak térségében. Bekapcsolódott a – fokozatosan a kommunisták irányítása alá kerülő – Magyar Nők Demokratikus Szövetségének munkájába. 1945 májusában az MKP Központi Vezetőségének tagjává választották, funkciója inkább kirakatpozíciónak tekinthető és világosan mutatja: az MKP-nak komoly kádergondjai voltak a II. világháború befejezését követően, hiszen ismeretlen „nőpolitikusként” került a kiemelt szervezetbe. 1947-ig az MKP Makói Városi Bizottságának tagja volt, majd áthelyezték szakszervezeti vonalra.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően létrejött Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) politikáját teljes mellszélességgel támogatta, ám komoly politikai pozíciót az MSZMP-től nem kapott.

Hetvenhat éves korában, 1973. december 28-án halt meg Szegeden.

Életút, tisztségek:

1925-től a magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1945. május 21. – 1946. október 1.: Az MDP Központi Vezetőségének (KV) tagja.

1945 – 1947: Az MKP Makói Városi Bizottságának tagja.

1948 – 1950. A Szakszervezetek Országos Tanácsának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023