Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1914. február 17-én született Patalom községben. A pécsi orvostudományi egyetemen tanult.

Ezután előbb a pécsi egyetem belklinikáján, majd 1959-től a budapesti klinikán dolgozott. 1952-től az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, majd 1963-ban és 1986-tól elnöke lett.

1963-tól egészségügyi miniszter első helyettese, mint az egészségügyi miniszter első helyettese a minisztérium tényleges vezetője 1964-ben, 1964-74-ben egészségügyi miniszter volt.

1974-80 között a Magyarok Világszövetségének főtitkára, 1977 óta New Orleans díszpolgára.

1962. november 24. és 1975. március 22. között az MSZMP KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1914. február 17-én született Patalomban (Somogy vm.) értelmiségi családban. Középfokú iskolái elvégzését követően orvosnak tanult, 1939-ben szerzett oklevelet a Magyar királyi Erzsébet-Tudományegyetemen, 1943-ban belgyógyász szakvizsgát tett.

1944 augusztusában kezdte meg katonai szolgálatát a 10. sz. katonai kórház orvosaként, 1945 februárjában szovjet fogságba esett. Az év nyarán a Szovjetunióba deportálták, 1947-ig egy katonai kórházban teljesített szolgálatot.

Hazatérését követően belépett a Magyar Kommunista Pártba, majd a Magyar királyi Erzsébet-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájának (1951-től Pécsi Orvostudományi Egyetem) tanársegédjeként helyezkedett el. A klinikán az évek múlásával feljebb került a szakmai ranglétrán, 1951-ben adjunktus lett. Megjegyzendő, szakmai előmenetele nagyban függött a kommunista párt (1948-tól Magyar Dolgozók Pártja) támogatásától.

1952 nyarán kinevezték az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének főtitkárának, később a szervezet elnökének. Ideológiai képzését elősegítendő, 1954-ben megkezdte pártiskolai tanulmányait, amelyet 1955-ben abszolvált. 1957 és 1959 között a Budapesti Orvostudományi Egyetem III. Belgyógyászati klinikájának egyetemi adjunktusa volt.

1962-ben beválasztották a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságába (KB), a párt „parlamentjének” 1975 márciusáig volt tagja. A KB tagjaként lett az egészségügyi miniszter első helyettese, majd 1964-től – tíz éven keresztül – egészségügyi miniszter.

Nyugállományba vonulását követően a Magyarok Világszövetségének főtitkári tisztét töltötte be.

Kilencvenkét évesen, 2007. január 11-én hunyt el Budapesten.

Életút, tisztségek:

1947-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1943 – 1944.: A Magyar királyi Erzsébet-Tudományegyetem klinikai gyakornoka.

1947. szeptember – 1951.: A Magyar királyi Erzsébet-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájának (1951-től Pécsi Orvostudományi Egyetem) tanársegédje.

1951 – 1952: A Pécsi Orvostudományi Egyetem adjunktusa.

1952. június 22. – 1964.: Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének főtitkára.

1957 – 1959: A Budapesti Orvostudományi Egyetem III. Belgyógyászati klinikájának egyetemi adjunktusa.

1959 – 1963: A Budapesti Orvostudományi Egyetem II. Belgyógyászati klinikájának egyetemi adjunktusa.

1962. november 28. – 1975. március 22.: Az MSZMP KB tagja.

1963 – 1964: A Budapesti Orvostudományi Egyetem II. Belgyógyászati klinikájának egyetemi docense.

1963. december 7. – 1964. június 5.: Az egészségügyi miniszter első helyettese.

1964 – 1986: Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

1964. június 5. – 1974. február 15.: Egészségügyi miniszter.

1974. november 29. – 1980. szeptember 15.: A Magyarok Világszövetségének főtitkára.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023