Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1925. szeptember 13-án született. 1958-1961 között elvégezte az SZKP KB Pártfőiskoláját.

1944-1949 között az MKP Szolnok megyei pártbizottság ifjúsági titkára, MADISZ-titkár. 1949-1950 között diák a pártfőiskolán. 1950-1951 között az MDP KV Szervezési Osztály főinstruktora. 1951-1953 között a Lenin Kohászati Művek központi pártszervezője. 1953-1956 között a DISZ KV első titkára.

1957 májusa és 1958 között a KB Párt- és Tömegszervezetek Osztály instruktora. 1961-1967 között a Pest megyei pártbizottság titkára. 1967-1977 között a október kerületi pártbizottság első titkára. 1977-től a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke államtitkári rangban.

1943-tól a kommunista párt tagja. 1954. május 30. és 1956. október 28. között az MDP KV tagja, 1975. március 22. és 1988. május 22. között KB-tag.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1925. szeptember 13-án született Rákóczifalván (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) paraszti családban. Hat elemi iskolai osztály elvégzését követően napszámosként dolgozott, majd 1940-ben kőművestanulónak állt.

1943-ban belépett a Békepártra átkeresztelt kommunista pártba, amelynek 1944 őszéig maradt tagja. Magyarország szovjet megszállását követően megyei vonalra helyezte a nem sokkal korábban létrehozott Magyar Kommunista Párt (MKP): a fiatal, feltörekvő kádert az MKP Szolnoki Városi Bizottságának helyettesévé nevezték ki. 1949-ig töltötte be a kiemelt pozíciót, ekkor ideológiai képzését elősegítendő, beiskolázták:  pártfőiskolára küldte a Magyar Dolgozók Pártja (MDP). Politikai tanulmányai befejezését követően az MDP Párt- és Tömegszervezetek Osztályára került főinstruktornak, innen 1953-ben Miskolcra vezényelték, ahol a megye legnagyobb ipari vállalatának, a Lenin Kohászati Műveknek politikai vezetője, a helyi pártszervezet titkára lett. Pozíciója a jelentős munkásbázissal bíró megyében kiemelt jelentőségű volt.

1954 márciusában ifjúsági vonalra helyezték, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Központi Vezetőségének első titkárává választották meg. Az ifjúság politikai életét felügyelő és alakító szervezetnél egészen az 1956-os forradalom és szabadságharc kitöréséig tevékenykedett. Pályája egyértelműen rávilágít a párt akkori káderpolitikájára: a fiatal, elvhű kádereket kiemelik és több területen is „kipróbálják” őket, legyen az gazdaságpolitika, ifjúságpolitika vagy éppen pártpolitika.

A szabadságharc leverését követően a Fővárosi Karbantartó Vállalatnál – eredeti szakmájában, kőművesként – dolgozott, ezt követően a régi-új állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) állományába került: a Párt- és Tömegszervezetek Osztályán instruktori feladatokat látott el. Politikai megbízatása főképp a párt szervezését érintő feladatokara terjedt ki.  

1956 novemberében engedélyt kapott a pártvezetéstől, hogy tanulmányi céllal – családjával együtt – a Szovjetunióba távozhasson. Utazására 1958 tavaszán került sor; mintegy három évig tanult a Szovjetunió Kommunista Pártja Pártfőiskoláján. Hazatérését követően a párt Pest Megyei Bizottságának titkára lett, majd tíz éven keresztül a kőbányai pártbizottság nagyhatalmú első titkára volt.

Politikai pályafutása – annak ellenére, hogy az MSZMP Központi Bizottságába még bekerült – 1977-től leszálló ágba került, viszonylag súlytalan pozíciókat kapott: vezette a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságot, tagja volt a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának, valamint az Építők Szakszervezete Központi Vezetőségének, ám ezek kiemelten fontos pozíciót nem jelentettek.

A rendszerváltoztatást követően, hetvennyolc évesen, 2003. augusztus 16-án halt meg Budapesten.

Életút, tisztségek:

1943-ban a Békepárt, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1950 – 1953. január: Az MDP Központi Vezetősége Párt- és Tömegszervezetek Osztályának főinstruktora.

1953. január – 1954. február: A Lenin Kohászati Művek pártbizottságának titkára.

1954. március – 1956. november: A Dolgozó Ifjúság Szövetsége Központi Vezetőségének első titkára.

1954. május 30. – 1956.: Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

1961 – 1967: Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának titkára.

1967. július 28. – 1977. június 28.: Az MSZMP X. Kerületi Bizottságának első titkára.

1975. március 22. – 1988. május 22.: Az MSZMP Központi Bizottságának tagja.

1977. június 24. – 1986. december 30.: A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke.

1977 – 1986: Az Építők Szakszervezete Központi Vezetőségének tagja.

1984. január 1. – 1986. december 30.: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023