Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1948 végén a SZOT tagja lett. 1963 elejétől 1969 végéig moszkvai nagykövet volt.

Az MSZMP KB tagja volt 1962. november 24. és 1970. november 28. között.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1908. május 29-én született Erzsébetfalván (ma a főváros XX. kerülete). Hat elemi elvégzését követően kétkezi munkásként kereste kenyerét, különböző gyárakban dolgozott a fővárosban.

1925-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, majd öt év múlva az illegális kommunista párthoz csatlakozott. 1939-ben öthónapos börtönbüntetésre ítélték tiltott kommunista tevékenység folytatása miatt. Szabadulását követően a Vegyipari Szakszervezetben folytatta korábban megkezdett funkcionáriusi tevékenységét.

1942-ben újból letartóztatták. 1944-ben szabadult, majd Magyarország német megszállását követően illegalitásba vonult.

Hazánk szovjet megszállását követően nyíltan folytatta kommunista tevékenységét, belépett a Magyar Kommunista Pártba (MKP), részt vett a Magyar Vegyipari Dolgozók Szabad Szakszervezetének újraindításában. 1945 és 1949 között a szervezet lapjának, a Vegyipari Munkásnak volt a szerkesztője.

1945-ben ben az MKP színeiben bekerült a nemzetgyűlésbe, amelynek 1953-ig volt tagja. 1948 októberében a Szakszervezet Országos Tanácsának Központi Vezetőségébe is beválasztották.

1950-ben külügyi vonalra helyezték, előbb a minisztériumban, majd külképviseleten dolgozott. Diplomata karrierjének kiemelkedő állomáshelye Moszkva volt, ahol 1962 és 1969 között vezette a Magyar Népköztársaság nagykövetségét.

1972-es nyugdíjazását követően visszavonult az aktív politikától. 1994. február 17-én halt meg.


Életút, tisztségek:

1925-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1930-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1938 – 1942: A Vegyipari Szakszervezet funkcionáriusa

1945. május 15. – 1953. május 17.: Nemzetgyűlési (1947-től országgyűlési) képviselő.

1945 – 1949: A Magyar Vegyipari Dolgozók Szabad Szakszervezetének főtitkára.

1948. október- 1950.: A SZOT Központi Vezetőségének tagja.

1954. november 25. – 1963. január 12.: A helsinki nagykövete.

1963. január 12. – 1969. december 9.: A Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete.

1962. november 24. – 1970. november 28.: Az MSZMP KB tagja.

 

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023