Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1921. március 14-én született Kaposváron. Édesapja korán meghalt, mosónő édesanyja egyedül nevelte fel testvérével együtt.

Szirmai Jenő építőipari segédmunkásként kezdett el dolgozni. 1935-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba, majd 1937-ben kapcsolatba került az illegális kommunista mozgalommal is. 1936-ban szabó-tanulónak állt, 1939-ben szbadult fel. 1940-ben pártutasításra Hercegfalvára ment, ahol egy szabó hadiüzemben egyenruhákat készített, s közben szervezkedett. Mivel a rendőrség felfigyelt a tevékenységére, előbb Budapestre, majd Kaposvárra költözött. 1942-ben munkásszolgálatra behívták, majd megszökött. Hercegfalván megalapította a helyi pártot, melynek vezetője lett. 1942 január végén Kaposvárra ment. Felvették a pártba.

1945-46-ban KIMSZ, majd a MADISZ somogy megyei titkára volt, részt vett a rendőrség és a politikai rendőrség megszervezésében. 1946-ban pártiskolára került, a KB Agitációs és Propaganda Osztályának dolgozója volt, majd Pilisvörösváron bányászok számára pártiskolát szervezett. 1948 és 50 között a marcali járás párttitkára. 1951-ben fonyódi járási párttitkár lett., majd a megye begyűjtési osztályának vezetője, ezt követően begyűjtési miniszteri meghatalmazott. 1953-ban Komlóra került a Komlói Szénbányászati Tröszt vezérigazgató-helyetteseként (ahol Vas Zoltán munkatársa lett), majd vissza Kaposvárra városi titkárnak.

1956 után megválasztották az MSZMP megyei Intéző Bizottsága elnökének. 1956-62 közt az MSZMP Somogy megyei első titkára, 1962-66 közt a SZÖVOSZ elnöke, 1968-tól az OTP vezérigazgatója lett. 1960-64 között elvégezte levelező tagozaton a Keszthelyi Agrártudományi Főiskolát.

1962. november 24. és 1966. december 3. között az MSZMP KB póttagja, majd 1966. december 3. és 1970. november 28. között a KB tagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1921. március 14-én született Kaposváron, munkáscsaládban. 1935-ben csatlakozott a Magyarországi Szociáldemokrata Párthoz, 1937-ben került kapcsolatba – mélyebben – a munkásmozgalommal. Ifjú kommunistaként munkaszolgálatra hívták be 1942-ben, ám sikerült megszöknie. A Békepártra keresztelt kommunista párthoz 1943-ban csatlakozott, majd igen fiatalon, 1945-ben belépett a csekély támogatottsággal rendelkező Magyar Kommunista Pártba. 1948-ben, az erőszakos pártegyesítés évében megválasztották a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) járási pártbizottságának első titkárává. Pártkarrierje felfelé ívelésében szerepet játszott az, hogy a pártvezetés a II. világháború előtt lebukott, kompromittálódott magyarországi kommunistákban nem feltétlenül bízott meg, így sok esetben a fiatal, vidéki kádereknek adtak bizonyítási lehetőséget.

Az 1950-es évek első felében Somogy megyében töltött be pártfunkciókat, majd a hidegháború éveiben kiemelt jelentőséggel bíró nehézipari vállalat, a Komlói Szénbányászati Tröszt helyettes vezetője lett. A pozícióra csak és kizárólag megbízható, a végletekig elkötelezett kádereket ültetett az MDP.

1956 decemberében megyei első titkárként követelt erélyes fellépést a szabadságharcban résztvevőkkel szemben. Keményvonalas politikájának is köszönhetően a szabadságharc elfojtását követően kinevezték a megye első emberévé: 1962-ig volt az Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy Megyei Bizottságának első titkára, gyakorlatilag a megye „ura”.

A politikai pályát maga mögött hagyva, 1968 „sűrű évére” kiszorult a megye elitjből, az Országos Takarékpénztár elnökének tették meg, onnan vonult nyugdíjba 1985-ben.

Kilencvennyolc éves korában, 2019-ben hunyt el.

Életút, tisztségek:

1935-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1943-tól a békepárt, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1951 – 1952: Az MDP Somogy Megyei bizottságának osztályvezető-helyettese, a fonyódi járási pártbizottság első titkára.

1953 – 1956: A Komlói Szénbányászati Tröszt vezérigazgató-helyettese.

1956. december 11. – 1962. április 14.: Az MSZMP KB Somogyi megyei első titkára.

1962. november 24. 1966. december 3.: Az MSZMP KB póttagja.

1962 – 1966: A Szövetkezetek Országos Szövetségének elnöke.

1963. február 24. – 1967. március 19.: Országgyűlési képviselő.

1966. december 3. – 1970. november 28.: Az MSZMP KB tagja.

1968 – 1985: Az Országos Takarékpénztár igazgatója.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023